Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 1 din 15.apr.2015
Monitorul Oficial, Partea I 270 22.apr.2015
Intrare în vigoare la 4.mai.2015
Ordinul nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

    Având în vedere dispoziţiile art. 40 şi ale art. 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

   Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 20 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - Participanţii eligibili vor transmite ofertele la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă, prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României, precum mesagerie electronică (pentru comunicarea mesajelor standardizate de tip XML, mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc., cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunţul licitaţiei."
   2. La articolul 9 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul ofertelor transmise în format electronic standardizat de tip XML care sunt procesate automat prin intermediul Sistemului de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente - Sistemul OPMA."
   3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 14. - Notificările tuturor tranzacţiilor către participanţii eligibili se vor efectua de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României, respectiv mesagerie electronică (pentru comunicarea mesajelor standardizate de tip XML, mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc."
   4. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 18. - Notificările tuturor tranzacţiilor către participanţii eligibili se vor efectua de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României, respectiv mesagerie electronică (pentru comunicarea mesajelor standardizate de tip XML, mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc."
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 4 mai 2015.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 15 aprilie 2015.
    Nr. 1.