Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 1 din 7.mar.2016
Monitorul Oficial, Partea I 193 15.mar.2016
Intrare în vigoare la 15.mar.2016
Ordinul nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

    Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101 şi ale art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255, art. 276, 277, 281, 283, 285-289, precum şi ale art. 682 alin. (1) şi (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară nr. 3/2015 privind implementarea amortizorului pentru riscul sistemic în România,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - Începând cu 31 martie 2016, Marfin Bank (România) - S.A., Libra Internet Bank - S.A., Banca Românească - S.A. - Grupul National Bank of Greece, Piraeus Bank România - S.A., OTP Bank România - S.A. menţin, la nivel individual, subconsolidat sau consolidat, după caz, un amortizor de capital pentru risc sistemic de 1% pentru toate expunerile acestora.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 7 martie 2016.
    Nr. 1.