Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 2 din 14.mar.2018
Monitorul Oficial, Partea I 238 19.mar.2018
Intrare în vigoare la 19.mar.2018
Ordinul nr. 2/2018 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României

 Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   - La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Raportarea se va transmite sub forma unui fişier Excel, folosind serviciul de poştă electronică securizată, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2."
   Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 14 martie 2018.
    Nr. 2.