Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 1394 din 29.noi.2018
Monitorul Oficial, Partea I 1089 21.dec.2018
Intrare în vigoare la 21.dec.2018
Ordinul nr. 1394/2018 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare ţinute la Banca Naţională a României a Societăţii ERB LEASING IFN - S.A.

Având în vedere radierea din registrul comerţului a Societăţii ERB LEASING IFN - S.A., în baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, precum şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare ţinute la Banca Naţională a României a Societăţii ERB LEASING IFN - S.A., cu sediul în str. George Bariţiu nr. 1, judeţul Cluj, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J12/1560/2018, având cod unic de înregistrare 17607105, înscrisă în Registrul general şi în Registrul special Instituţii financiare nebancare cu nr. RG-PJR-13-080164 şi, respectiv, nr. RS-PJR-13-080027, la secţiunea h) - Leasing financiar.
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 29 noiembrie 2018.
    Nr. 1.394.