Act legislativ


 


Parlamentul României
Hotărâre nr. 19 din 3.iul.2019
Monitorul Oficial, Partea I 548 3.iul.2019
Intrare în vigoare la 3.iul.2019
Hotărârea nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, ale art. 32 alin. (1) şi ale art. 33 alin. (2) - (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,
    Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

   Articol unic. - Se numesc în Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, cu nominalizarea conducerii executive a acesteia, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 11 octombrie 2019, membrii prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 3 iulie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION-MARCEL CIOLACU
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 3 iulie 2019.
    Nr. 19.

   ANEXĂ

    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României

   1. Isărescu Mugurel Constantin - preşedinte al Consiliului de administraţie şi guvernator al Băncii Naţionale a României
   2. Georgescu Florin - vicepreşedinte al Consiliului de administraţie şi prim- viceguvernator al Băncii Naţionale a României
   3. Badea Leonardo - membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României
   4. Nicolăescu Gheorghe-Eugen - membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României
   5. Balint Csaba - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
   6. Gherghina Gheorghe - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
   7. Popa Cristian - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
   8. Ruşanu Dan-Radu - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
   9. Stoenescu Virgiliu-Jorj - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României