Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 6 din 11.dec.2020
Monitorul Oficial, Partea I 1234 15.dec.2020
Intrare în vigoare la 21.dec.2020
Ordinul nr. 6/2020 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, intrare in vigoare la data de 21 decembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 12, 40 şi 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

   Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Participanţii eligibili vor transmite ofertele la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă, prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României, precum mesagerie electronică (pentru comunicarea mesajelor standardizate de tip XML, semnate cu semnătură electronică, a mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc., cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut la art. 1."
   2. La articolul 4, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    "(8) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul ofertelor transmise prin mesaje standardizate de tip XML, semnate cu semnătură electronică, care sunt procesate automat prin intermediul Sistemului de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente - Sistemul OPMA."
   3. În anexa nr. 1 "Oferta de participare la licitaţia din data de . . . . . . . . . . pentru cumpărare de certificate de depozit emise de Banca Naţională a României", sintagma "semnături autorizate şi ştampila conform prevederilor legale" se va înlocui cu sintagma "semnături autorizate".
   4. În anexa nr. 2 "Raport de tranzacţionare", tabelul 2 "Acronim contract standardizat", secţiunea "Exemple", sintagma "contract cadru aferent tranzacţiilor repo/reverse repo cu decontare în aceeaşi zi conform Regulamentului nr. 10/2005 privind facilităţile acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS" se va înlocui cu sintagma "contract-cadru pentru tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi conform Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2020 privind administrarea riscului de decontare şi facilităţile de creditare acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS".
   Art. II. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 20 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - Participanţii eligibili vor transmite ofertele la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă, prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României, precum mesagerie electronică (pentru comunicarea mesajelor standardizate de tip XML, semnate cu semnătură electronică, a mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc., cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunţul licitaţiei."
   2. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul ofertelor transmise în format electronic standardizat de tip XML, semnate cu semnătură electronică, care sunt procesate automat prin intermediul Sistemului de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente - Sistemul OPMA."
   3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    "Art. 14. - Notificările tuturor tranzacţiilor către participanţii eligibili se vor efectua de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României, respectiv mesagerie electronică (pentru comunicarea mesajelor standardizate de tip XML, semnate cu semnătură electronică, a mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc."
   4. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    "Art. 18. - Notificările tuturor tranzacţiilor către participanţii eligibili se vor efectua de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României, respectiv mesagerie electronică (pentru comunicarea mesajelor standardizate de tip XML, semnate cu semnătură electronică, a mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc."
   5. În tot cuprinsul ordinului, sintagma "semnăturile autorizate şi ştampila, conform prevederilor legale" se va înlocui cu sintagma "semnături autorizate".
   Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 21 decembrie 2020.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 11 decembrie 2020.
    Nr. 6.