Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 25 din 11.noi.2021
Monitorul Oficial, Partea I 1073 9.noi.2021
Intrare în vigoare la 9.noi.2021
Circulara nr. 25/2021 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 9 noiembrie 2021,

Banca Naţională a României h o t ă r ă ş t e:

Începând cu data de 10 noiembrie 2021, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 1,75 la sută pe an.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 9 noiembrie 2021.

Nr. 25.