Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 35 din 9.aug.2023
Monitorul Oficial, Partea I 756 21.aug.2023
Intrare în vigoare la 21.aug.2023
Circulara nr. 35/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2023

În baza dispoziţiilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în aplicarea prevederilor art. 15-17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

Începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2023, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,74% pe an.