Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 249 din 17.aug.2023
Monitorul Oficial, Partea I 774 28.aug.2023
Intrare în vigoare la 28.aug.2023
Ordinul nr. 249/2023 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii D & M INVESTMENT COMPANY IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii D & M INVESTMENT COMPANY IFN - S.A., formulată prin Scrisoarea nr. 5 din 31.07.2023, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic

Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general şi, respectiv, din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare, ţinute de către Banca Naţională a României, a Societăţii D & M INVESTMENT COMPANY IFN - S.A., cu sediul în Calea Dorobanţilor nr. 116-122, bl. 6, sc. A, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/12282/2008, cod unic de înregistrare 24198879, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110244 din 9.05.2017 şi, respectiv, în Registrul special cu nr. RS-PJR-41-110152 din 13.06.2023, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".