Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 8 din 20.feb.2024
Monitorul Oficial, Partea I 142 20.feb.2024
Intrare în vigoare la 21.feb.2024
Circulara nr. 8/2024 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2024

  Având în vedere dispoziţiile art. 5 şi ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, 
    în aplicarea prevederilor art. 15-17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
 
    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:
 
   Articol unic. -   Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2024, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari este de 0,45% pe an.