Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 65 din 7.mar.2024
Monitorul Oficial, Partea I 236 20.mar.2024
Intrare în vigoare la 20.mar.2024
ORDIN nr. 65 din 7 martie 2024 pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) și (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 404 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,guvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul ordin:Articolul 1Se desemnează ca sisteme intrând sub incidența prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:a) sistemul ReGIS, sistem cu decontare pe bază brută în timp real, aflat în proprietatea și în administrarea Băncii Naționale a României;b) sistemul TARGET - România, componenta națională a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET);c) sistemul SENT, sistem care asigură compensarea fondurilor, aflat în proprietatea și în administrarea Societății de Transfer de Fonduri și Decontări „TRANSFOND“ - S.A.;d) sistemul SaFIR, sistem de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea și în administrarea Băncii Naționale a României;e) sistemul RoClear, sistem de compensare-decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea și în administrarea Societății Comerciale „Depozitarul Central“ - S.A.;f) sistemul CCP.RO, sistem de compensare, garantare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea și în administrarea Societății Comerciale „CCP. RO Bucharest“ - S.A.Articolul 2(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 637/2011 pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2011.