Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 96 din 4.apr.2024
Monitorul Oficial, Partea I 352 15.apr.2024
Intrare în vigoare la 15.apr.2024
Ordinul nr. 96/2024 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii MIDOCAR LEASING IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii MIDOCAR LEASING IFN - S.A., formulată prin scrisoarea remisă Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere prin poşta electronică şi înregistrată cu nr. VI/4.127 din 20.03.2024, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a Societăţii MIDOCAR LEASING IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, strada Odăi nr. 219-225, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrul comerţului cu nr. J40/8384/2002, cod unic de înregistrare 14849341, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-080027/10.11.2006, la secţiunea h) - "Leasing financiar".