Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 19 din 6.aug.2004
Monitorul Oficial, Partea I 738 16.aug.2004
Intrare în vigoare la 16.aug.2004
privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută

   În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările ulterioare,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

   Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

   Începând cu perioada de aplicare, 24 august-23 septembrie 2004, rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută, cu excepţia celor menţionate la art. 14 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, este de 30%.

   GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU

   Bucureşti, 6 august 2004.
   Nr. 19.