Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă tehnică nr. 10 din 20.apr.1994
Monitorul Oficial, Partea I 119 bis 1 14.iun.1995
Intrare în vigoare la 14.iun.1995
privind cambia si biletul la ordin

   Art. 1. - In temeiul art. 2 alin. 1 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara si in completarea Normelor-cadru nr. 6 din 8 martie 1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cambii si bilete la ordin pe baza Legii nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, se aproba prezentele norme tehnice ale acestor titluri de credit si instrumente de plata.

   CAPITOLUL I
 Dispozitii comune cambiei si biletului la ordin

   Art. 2. - Banca Nationala a Romaniei si societatile bancare accepta in operatiunile lor cambii si bilete la ordin al caror suport de hartie este recomandabil sas indeplineasca conditiile tehnice enumerate la art. 3 al prezentelor norme.
   Art. 3. - Calitatea hartiei pe care se tipareste
   O mostra de hartie supusa la probe este considerata in conformitate cu specificatiile din prezentele norme tehnice, atunci cand valorile inregistrate se afla in limitele specificate mai jos:
   3. 1. Greutate: 95,0 g/mp +/- (5/100), conform ISO* 536;
   3. 2. Grosime: minimum 105 microni, conform ISO 534 (maximum nespecificat);
   3. 3. Rugozitatea Bendtsen: ambele suprafete: maximum 150 ml/min (minimum nespecificat) conform ISO 2494;
   3. 4. Rezistenta la rupere: longitudinala: minimum 7.9 mN; ISO 2493 diagonala: minimum 3.1 mN;
   3. 5. Permeabilitatea la aer: minimum 27 s/100 ml conform ISO 3687 maximum 450 ml/min;
   3. 6. Rezistenta interna la rupere: minimum 705 mN in ambele directii conform ISO 1974;
   3. 7. Capacitatea de absorbtie a apei: 40 - 60 g/mp;
   3. 8. Grad de reflexie: 60% - 70% conform ISO 2470;
   3. 9. Opacitatea: minimum 85% conform ISO 2471;
   3. 10. Impuritati admise:
   -maximum 250 de puncte pe mp pentru punctele de dimensiuni de maximum 0,1 mm;
   -maximum 25 de puncte pe mp pentru puncte de dimensiuni cuprinse intre 0,1 mm - 0,2 mm;
   3. 11. Proprietati de scriere: hartia folosita trebuie sa faca posibila scrierea cu cerneala sau pasta de pix de culoare albastra sau neagra;
   3. 12. Alte conditii: hartia folosita trebuie sa fie neteda si fara indoituri, ea nu trebuie sa contina nici un fel de incluziuni magnetice si sa aiba o calitate satisfacatoare din punct de vedere al directiei fibrei;
   3. 13. Conditii de securitate si de prevenire a falsificarii:
   Pentru a preveni falsificarea titlurilor de credit, hartia va fi tratata chimic, astfel incat sa se determine schimbarea titlului de credit atunci cand se incearca stergerea cu un lichid chimic a unor date inscrise pe titlu.
   ___________
   * International Organization for Standardization

   Art. 4. - Titlurile de credit trebuie sa aiba dimensiunile urmatoare:
   Dimensiunile titlurilor de credit
   Lungime: - 180 mm
   Latime: - 95 mm
   Abaterile in plus sau in minus nu pot depasi 1 mm.
   Art. 5. - Marginile de referinta
   Toate dimensiunile orizontale sunt masurate de la marginea din dreapta de pe fata (recto) titlului de credit. Toate dimensiunile verticale sunt masurate de la marginea de jos de pe fata (recto) titlului de credit, cunoscuta sub denumirea de margine inferioara. Este obligatorie pastrarea marginilor de referinta, astfel incat acestea sa fie utilizate la alinierea documentului in mecanismele automate.
   Art. 6. - Carnetele de titluri de credit si perforatiile
   In cazul in care societatile bancare furnizeaza clientilor carnete de credit, acestea trebuie sa fie legate la stanga titlurilor de credit.
   Perforatiile trebuie sa asigure o detasare precisa a titlurilor de credit din carnet si o pastrare corespunzatoare a acestora. In acest scop se vor utiliza perforatiile cu crapaturi sau taieturi, cu 6-9 legaturi la fiecare 25 mm si cu o tesatura de retinere de aproximativ 30 miimi la 0, 75 mm. Perforatiile de separare sunt permise numai la marginile din stanga a fetei (recto) titluri de credit.
   Intre marginea din stanga a titlului de credit si linia perforatiilor se va pastra un spatiu de 3 mm - 5 mm. carnetul de titluri de credit nu trebuie sa prezinte cresteri in inaltime in zona de perforatie.
   Titlurile de credit prezentate unei societati bancare nu trebuie sa prezinte taieturi sau alte perforatii, cu exceptia celor de separare, prevazute mai sus.
   Inainte de remiterea titlului de credit catre Banca Nationala a Romaniei sau o societate bancara, toate urmele de perforatii, inclusiv microperforatiile trebuie sa fie indepartate prin taiere.
   Art. 7. - Atasari de alte acte
   Banca Nationala a Romaniei si societatile bancare nu vor accepta in operatiunile lor titluri de credit la care sunt anexate, prin diverse modalitati, alte acte, cu exceptia foilor de prelungire ("allonge").
   Art. 8. - Banda alba
   Fiecare titlu de credit are rezerva a banda alba pe care nu se scrie si nu se aplica stampile. In zona benzii albe nu va fi tiparit nimic atat pe fata (recto), cat si pe spatele (verso) titlului de credit cu exceptia caracterelor necesare procesarii automate a acestuia, care constituie linia codurilor.
   Dimensiunile benzii albe sunt:
   a) pe verticala 16 mm de la marginea inferioara;
   b) pe orizontala, pe intreaga lungime a titlului de credit.
   Banda alba este limitata de restul titlului de credit printr-o linie in partea sa superioara, care coincide cu linia inferioara de delimitare a acestuia. Banda alba nu are alte linii de demarcatie.
   Art. 9. - Banca Nationala a Romaniei va emite in timp util norme tehnice si standarde privind linia codurilor.
   Art. 10. - Reguli generale.
   Desenarea, aranjarea si tiparirea tuturor elementelor componente ale standardelor de continut ale titlurilor de credit trebuie sa se efectueze orizontal.
   In afara informatiilor descrise mai jos, nici o alta informatie nu este permisa pe fata (recto) sau spatele (verso) cambiei.

   CAPITOLUL II
 Normele specifice cambiei

   Art. 11. - Desenul si redactarea cambiei
   Fata (recto) cambiei este alcatuita, in mod obligatoriu, din 7 zone ale caror amplasari, continut si dimensiuni vor fi realizate in conformitate cu regulile de mai jos si cu anexa nr. 1 a.
   Cele 7 zone ale fetei cambiei sunt delimitate intre ele de linii continue de 0,5 mm.
   Zona 1: alocata pentru elementele de identificare ale tragatorului;
   -zona 1 este intotdeauna plasata in coltul din stanga sus al cambiei si cuprinde urmatoarele inscrisuri si spatii de completat:
   *inscrisul "TRAGATOR" ca titlu al zonei, pozitionat central, in partea superioara a zonei, tiparit cu majuscule, ingrosat;
   *spatiu marcat prin linie punctata cu lungimea de minimum 60 mm necesar completarii numelui sau denumirii tragatorului;
   *inscrisul "Cod fiscal" - aliniat la stanga, urmat de un spatiu marcat printr-un dreptunghi cu latimea de de minimum 4 mm si lungimea de minimum 34 mm, imprimat in contrast slab, necesar completarii codului fiscal al tragatorului;
   *inscrisul "Adresa" - aliniat la stanga, urmat de un spatiu marcat prin 2 randuri de linii punctate cu lungimea de minimum 45 si, respectiv, 55 mm, necesar completarii adresei tragatorului;
   Zona 2: alocata pentru date privind acceptate cambiei de catre tras;
   -zona 2 este intotdeauna plasata sub zona 1 si cuprinde urmatoarele inscrisuri si spatii de completat:
   *inscrisul "ACCEPTAT" ca titlu al zonei, pozitionat central, in partea superioara a zonei, tiparit cu majuscule, ingrosate;
   *inscrisul "de" urmat de un spatiu marcat prin linie punctata cu lungimea de minimum 55 mm, necesar completarii numelui sau denumirii acceptatului;
   *spatiul marcat prin linie continua cu lungimea de minimum 36 mm, sub care se afla inscrisul "Semnatura acceptantului". In dreapta acestui spatiu se afla inscrisul "L.S.".
   Zona 3: alocata pentru date privind avalizarea cambiei;
   -zona 3 este intotdeauna plasata sub zona 2 si cuprinde spatii de completat:
   *inscrisul "AVALIZAT" ca titlu al zonei, pozitionat central, in partea superioara a zonei, tiparit cu majuscule, ingrosat;
   *inscrisul "de" urmat de un spatiu marcat prin linie punctata cu lungimea de minimum 50 mm, necesar completarii numelui sau denumirii avalizatului;
   *spatiu marcat prin linie continua, cu lungimea de minimum 36 mm, sub care se afla inscrisul "Semnatura avalistului". In dreapta acestui spatiu se fala inscrisul "L.S.".
   Zona 1, zona 2 si zona 3 vor ocupa partea stanga a cambiei.
   Zona 4: alocata pentru date privind continutul propriu-zis al cambiei;
   -zona 4 este intotdeauna plasata pe centrul cambiei, incepand din parte superioara a titlului si cuprinde urmatoarele inscrisuri si spatii de completat:
   *inscrisul "Platiti in schimbul acestei CAMBII" este alineat la stanga, in partea superioara a zonei 4, cuvantul "CAMBII" fiind tiparit cu majuscule, ingrosat, cu caractere de minimum 2,5 mm;
   *inscrisul "trase in ... exemplare" necesar completarii numarului de exemplare, aliniat la stanga;
   *inscrisul "stipulata" urmat de un spatiu marcata prin linie punctata, cu lungimea de minimum 70 mm, necesar completarii mentiunilor facultative ale cambiei;
   *inscrisul "suma de" urmat pe acelasi rand de un dreptunghi cu lungimea de minimum 10 mm si latimea de minimum 5 mm, necesar completarii monedei si un marcaj special, imprimat in contrast slab, destinat inscrierii sumei exprimate in cifre.
   Pentru spatiul alocat inscrierii sumei in cifre sunt prevazute separatoare de ordin de marime si separator de cifre zecimale. Punctul zecimal este tiparit in contrast puternic. Suma trebuie sa fie alineata la dreapta, iar spatiile ramase necompletate se completeaza cu asteriscuri in vederea evitarii fraudelor.
   Sub aceste spatii sunt tiparite, intre paranteze, indicatiile: "(moneda)" si, respectiv, "(in cifre)" (anexa nr. 1 b).
   *spatiu pentru suma exprimata in litere situat sub suma exprimata in cifre, delimitat prin doua dreptunghiuri imprimate in contrast slab; lungimea dreptunghiurilor este de minimum 60 mm, iar latimea este de minimum 4 mm, avand un spatiu de minimum 2,5 mm intre ele; intre cele doua dreptunghiuri se tipareste inscrisul "(in litere)";
   *inscrisul "lui" urmat de o linie punctata de minimum 50 mm si de inscrisul "sau la ordinul sau". spatiul va fi completat cu numele sau denumirea aceluia caruia sau la ordinul caruia plata trebuie facuta;
   *inscrisul "Valoarea reprezinta" urmat de un spatiu marcat prin linie punctat de minimum 50 mm necesar completarii optionale a datelor explicative privind operatiunile care au dat nastere titlului de credit.
   Zona 5: alocata pentru date privind elementele de indentificare ale trasului;
   -zona 5 este intotdeauna plasata pe centrul titlului de credit, sub zona 4 si cuprinde urmatoarele inscrisuri si spatii de completat:
   *inscrisul "TRAS" ca titlu al zonei, pozitionat central, in partea superioara a zonei, tiparit cu majuscule, ingrosat;
   *spatiu marcat prin linie punctata de minimum 60 mm necesar completarii numelui sau denumirii trasului;
   *inscrisul "Adresa" - alineat la stanga, urmat de un mic spatiu marcat prin linie punctata de minimum 65 mm lungime, necesar completarii adresei;
   *inscrisul "Cod fiscal" - alineat la stanga urmat de un spatiu marcat printr-un dreptunghi cu latimea de minimum 34 mm, imprimat in contrast slab, necesar completarii codului fiscal al trasului;
   *inscrisul "Cont nr." urmat de un spatiu marcat prin linie punctata de minimum 60 mm lungime, necesar completarii numarului contului bancar al trasului;
   *inscrisul "Deschis la" urmat de un spatiu marcat prin linie punctata de minimum 60 mm lungime, necesar completarii denumirii societatii bancare si unitatii acesteia unde trasul isi are deschis contul;
   *inscrisul "Va rugam ca aceasta portiune sa nu fie scrisa sau stampilata" - se afla deasupra benzii albe, incadrat de sageti orientate in jos.
   Zona 6: alocata pentru date privind elementele de identificare ale cambiei si cuprinde urmatoarele inscrisuri si spatii de completat;
   *inscrisul "Data emiterii", pozitionat central, avand dedesubt spatii marcate special pentru completarea zilei, lunii si anului emiterii;
   *inscrisul "Locul emiterii", pozitionat central, avand dedesubt un dreptunghi de minimum 4 mm latime si minimum 31 mm lungime, necesar completarii locului emiterii;
   *inscrisul "Scadenta", pozitionat central, avand dedesubt spatii marcate special pentru completarea zilei, lunii si anului scadentei;
   *inscrisul "Locul platii", pozitionat central, avand dedesubt un dreptunghi de minimum 31 mm lungime, necesar completarii locului unde plata trebuie facuta;
   *spatiu marcat prin linie continua cu lungimea de minimum 36 mm, sub care se afla inscrisul "Semnatura tragatorului". Sub acest spatiu se afla inscrisul "L.S.".
   ZONA 7: alocata benzii albe, in partea inferioara a cambiei, pe o latime de 16 mm de la marginea inferioara;
   Spatele (verso) cambiei este alcatuit, in mod obligatoriu, din 6 zone identice ca dimensiuni si continut, numerotate de la 1 la 6, precum si de zona alocata benzii albe, ale caror amplasari, continut si dimensiuni vor fi realizate in conformitate cu regulile de mai jos si cu anexa nr. 2.
   ZONELE 1, 2, 3, 4, 5, 6 ale spatelui (verso) cambiei sunt delimitate intre ele cu linii continue de 0,5 mm si cuprind urmatoarele inscrisuri si spatii de completat:
   *inscrisul "GIRANT", tiparit cu majuscule, ingrosat, urmat de un spatiu marcat prin doua linii punctate cu lungimea de minimum 35 mm si, respectiv, 55 mm destinat completarii numelui sau denumirii girantului;
   *inscrisul "Girant catre" urmat de un spatiu marcat prin doua linii punctate de minimum 35 mm si, respectiv, 55 mm destinat completarii numelui sau denumirii girantului;
   *inscrisul "Data" urmat de un spatiu marcat prin linie punctata cu lungime de minimum 40 mm, destinat completarii zilei, lunii si anului efectuarii operatiunii de girare;
   *spatiu marcat prin linie continua cu lungimea de minimum 36 mm, sub care se afla inscrisul ":Semnatura girant". In linie dreapta a acestui spatiu se afla inscrisul "L.S.";
   *inscrisul "Va rugam ca acesta portiune sa nu fie inscrisa sau stampilata" - se afla deasupra benzii albe, incadrat de sageti orientate in jos.
   ZONA 7: alocata benzii alba, in partea inferioara a cambiei, pe toata lungimea cambiei, pe o latime de 16 mm de la marginea inferioara.

   CAPITOLUL III
 Norme specifice biletului la ordin

   Art. 12. - Desenul si redactarea biletului la ordin
   Fata (recto) biletului la ordin este alcatuita,in mod obligatoriu, din 6 zone ale caror amplasari, continut si dimensiuni vor fi realizate in conformitate cu regulile de mai jos si cu anexa nr. 3 a).
   Cele 6 zone ale fetei biletului la ordin sunt delimitate intre ele de linii continue de 0,5 mm.
   ZONA 1: alocata pentru date specifice biletului la ordin platibil la un anumit timp la vedere;
   -zona 1 este plasata intotdeauna in coltul din stanga sus al biletului la ordin si cuprinde urmatoarele inscrisuri si spatii de completat:
   *inscrisul "VAZUT" ca titlu al zonei, pozitionat central, in partea superioara a zonei, tiparit cu majuscule, ingrosat;
   *inscrisul "La data" urmat de un spatiu marcat prin linie punctata, de minimum 45 mm lungime, necesar completarii datei la care emitentului i-a fost prezentat biletul la ordin;
   *inscrisul "De emitent" urmat de un spatiu marcat prin linie punctata, de minimum 40 mm lungime,necesar completarii numelui sau denumirii emitentului;
   *spatiu punctat prin linie continua cu lungimea de minimum 36 mm, sub care se afla inscrisul "Semnatura emitentului la vedere". In dreapta acestui spatiu se afla inscrisul "L.S.".
   ZONA 2: alocata pentru date privind avalizarea biletului la ordin;
   -zona 2 este intotdeauna plasata sub zona 1 si cuprinde urmatoarele inscrisuri si spatii de completat:
   *inscrisul "AVALIZAT" ca titlu al zonei, pozitionat central, in partea superioara a zonei, tiparit cu majuscule, ingrosat;
   *inscrisul "de" urmat de un spatiu marcat prin linie punctata, de minimum 50 mm lungime, necesar completarii numelui sau denumirii avalistului;
   *inscrisul "pentru" urmat de un spatiu marcat prin linie punctata, de minimum 45 mm lungime, necesar completarii numelui sau denumirii avalizatului;
   *spatiu marcat prin linie continua cu lungimea de minimum 36 mm, sub care se afla inscrisul "Semnatura avalistului". In dreapta acestui spatiu se afla inscrisul "L.S.".
   Zona 1 si zona 2 vor ocupa parte stanga a biletului de ordin.
   ZONA 3: alocata pentru date privind continutul propriu-zis al biletului la ordin:
   -zona 3 este intotdeauna plasata pe centrul biletului la ordin, incepand din partea superioara a titlului de credit si cuprinde urmatoarele inscrisuri si spatii de completat:
   *inscrisul "Voi plati in schimbul acestui BILET LA ORDIN" este aliniat la stanga in partea superioara a zonei, cuvintele "BILET LA ORDIN" fiind tiparite cu majuscule, ingrosat, cu caractere de minimum 2,5 mm;
   *inscrisul "emis in...exemplare" necesar completarii numarului de exemplare;
   *inscrisul "stipulat" urmat de un spatiu marcat prin linie punctata, de minimum 70 mm lungime, necesar completarii mentiunilor facultative ale biletului la ordin;
   *inscrisul "suma" de urmat pe acelasi rand de un dreptunghi necesar completarii monedei si de un marcaj special, imprimat in contrast slab, destinat inscrierii sumei exprimate in cifre.
   Pentru spatiul alocat inscrierii sumei in cifre sunt prevazute separatoare de ordin de marime si separator de cifre de zecimale. Suma trebuie sa fie aliniata la dreapta, iar spatiile ramase necompletate se completeaza cu asteriscuri in vederea evitarii fraudelor.
   Sub aceste spatii sunt tiparite, intre paranteze, indicatiile: "(moneda)" si respectiv, "(in cifre)" (anexa nr. 3 b);
   *spatiul pentru suma exprimata in litere se afla suma exprimata in cifre, delimitat prin doua dreptunghiuri imprimate in contrast slab; inaltimea dreptunghiurilor este de minimum 4 mm, lungimea este de minimum 60 mm, avand un spatiu de 2,5 mm intre ele; intre cele doua dreptunghiuri se tipareste inscrisul "(in litere)";
   *inscrisul "lui" urmat de o linie punctata de minimum 50 mm si de inscrisul "sau la ordinul sau". Spatiul va fi completat cu numele sau denumirea aceluia caruia sau la ordinul caruia plata trebuie facuta;
   *inscrisul "Valoarea reprezinta" urmat de un spatiu marcat prin linie punctata, de minimum 50 mm, necesar completarii optionale a datelor explicative privind operatiunile care au dat nastere titlului de credit.
   ZONA 4: alocata pentru date privind elementele de indentificare ale emitentului;
   -zona 4 este intotdeauna plasata sub zona 3 si cuprinde urmatoarele inscrisuri si spatii de completat:
   *inscrisul "EMITENT" ca titlu al zonei, pozitionat central, in partea superioara a zonei, tiparit cu majuscule, ingrosat;
   *spatiu marcat prin linie punctata, de minimum 60 mm lungime, necesar completarii numelui sau denumirii emitentului;
   *inscrisul "Adresa" - aliniat la stanga, urmat de un spatiu marcat prin linie punctata, de minimum 65 mm lungime, necesar completarii adresei;
   *inscrisul "Cod fiscal" - aliniat la stanga, urmat de un spatiu marcat printr-un dreptunghi cu latimea de minimum 4 mm si lungimea de minimum 34 mm. imprimat in contrast slab, necesar completarii codului fiscal al emitentului;
   *inscrisul "Cont nr." urmat de o linie punctata de 40 mm lungime, necesara completarii numarului contului bancar al emitentului;
   *inscrisul "Deschis la" urmat de un spatiu marcat prin linie punctata de minimum 60 mm, necesar completarii denumirii societatii bancare si unitatii acesteia, unde emitentul isi are deschis contul propriu;
   *inscrisul "Va rugam ca aceasta portiune sa nu fie scrisa sau stampilata" - se afla deasupra benzii albe, incadrat de sageti orientate in jos.
   ZONA 5: alocata pentru date privind elementele de identificare ale biletului la ordin si semnaturii emitentului;
   -zona 5 este intotdeauna plasata in partea dreapta a biletului la ordin si cuprinde urmatoarele inscrisuri si spatii de completat:
   *inscrisul "Data emiterii", pozitionat central, avand dedesubt spatii marcate special pentru completare zilei, lunii si anului emiterii;
   *inscrisul "Locul emiterii", pozitionat central, avand dedesubt un dreptunghi de minimum 4 mm latime si minimum 31 mm lungime, necesar completarii locului emiterii;
   *inscrisul "Scadenta", pozitionat central, avand dedesubt spatii marcate pentru completarea zilei, lunii si anului scadentei;
   *inscrisul "Locul platii", pozitionat central, avand dedesubt un dreptunghi de minimum 4 mm latime si minimum 31 mm lungime, necesar completarii locului unde plata trebuie facuta;
   *spatiu marcat prin linie continua cu lungimea de minimum 36 mm, sub care se afla inscrisul "Semnatura emitentului". Sub acest spatiu se afla inscrisul "L.S.".
   ZONA 6: alocata benzii albe, in partea inferioara a biletului la ordin, pe toata lungimea biletului la ordin, pe o latime de 16 mm de la marginea inferioara.
   Spatele (verso) biletului la ordin este alcatuit, in mod obligatoriu, din 6 zone identice ca dimensiune si continut, numerotate de la 1 la 6, precum si din zona alocata benzii albe, ale caror amplasari, continut si dimensiuni vor fi realizate in conformitate cu regulile de mai jos si cu anexa nr. 4.
   ZONELE 1, 2, 3, 4, 5, 6 ale spatelui (verso) biletului la ordin sunt delimitate intre ele de linii continue de 0,5 mm si cuprind urmatoarele inscrisuri si spatii de completat:
   *inscrisul "GIRANT", tiparit cu majuscule, ingrosat, urmat de un spatiu marcat prin doua linii punctate de minimum 35 mm si, respectiv, 55 mm, destinat completarii numelui sau denumirii girantului;
   *inscrisul "Girat catre" urmat de un spatiu marcat prin doua linii punctate de minimum 35 mm si, respectiv, 55 mm, destinat completarii numelui sau denumirii giratarului;
   *inscrisul "Data" urmat de un spatiu marcat prin linie punctata de minimum 35 mm lungime, destinat completarii zilei, lunii si anului efectuarii operatiunii de girare;
   *spatiu marcat prin linie continua cu lungimea de minimum 36 mm, sub care se afla inscrisul "Semnatura girant". In partea dreapta a acestui spatiu se afla inscrisul "L.S.".
   *inscrisul "Va rugam ca aceasta portiune sa nu fie inscrisa sau stampilata" - se afla deasupra benzii albe, incadrat de sageti orientata in jos.
   ZONA 7: alocata benzii albe, in partea inferioara a biletului le ordin, pe o latime de 16 mm de la marginea inferioara.
   Art. 13.- Dispozitii finale
   Titlurile rubricilor si zonelor titlurilor de credit vor fi tiparite cu caractere majuscule ingrosate, avand latimea minima de 2,5 mm.
   Nici un inscris nu se va afla la o distanta mai mica de 3 mm de oricare dintre marginile titlurilor de credit.
   Prezentele norme se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la data anuntata prin ordin* al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei.
   ________________
   * Normele nr. 10/1994 au intrat in vigoare la data de 28 februarie 1995, conform Ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 138/1995.

   Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Isarescu

   
   ANEXA Nr. 1a)

   
CAMBIE (recto)


   ANEXA Nr. 1b)

   
IMAGINE


   ANEXA Nr. 2

   
CAMBIE (verso)


   ANEXA Nr. 3a)

   
BILET LA ORDIN (recto)


   ANEXA Nr. 3b)

   
IMAGINE


   ANEXA Nr. 4

   
BILET LA ORDIN (verso)