Sucursala Regională Cluj


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Sucursala Regională Cluj

Biroul de educație financiară, muzeu și comunicare

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 3 februarie 2020

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • participă la organizarea punctelor muzeale, precum și la implementarea programelor/ proiectelor de educație financiară derulate de Banca Națională a României;
 • participă la organizarea unor acțiuni de comunicare externă (seminarii, expoziții tematice, conferințe de presă, campanii de informare publică etc.) în plan regional;
 • monitorizează știrile/articolele apărute în mass-media locală cu impact asupra imaginii Băncii Naționale a României, în vederea pregătirii rapide a unor reacții/linii de comunicare oficiale;
 • participă la distribuirea de materiale promoționale, cu caracter educațional, elaborate de direcția de specialitate din Banca Națională a României atât în județul de referință, cât și în județele arondate;
 • propune și dezvoltă tematici pentru punctele muzeale, precum și programe/proiecte de educație financiară;
 • monitorizează respectarea standardelor de identitate vizuală în comunicarea internă şi externă la nivelul sucursalei regionale.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • studii de master absolvite cu examen de disertație (pentru absolvenții sistemului Bologna);
 • alte studii/cursuri care atestă pregătirea profesională constituie avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office și Internet Explorer;
 • cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 3 februarie 2020 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional, probă practică şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional și probă practică va avea loc în data de 11 februarie 2020.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE