Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

01.07.2015

Video:
» Briefing de presă 1 iulie 2015

În şedinţa din 1 iulie 2015, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

BNR monitorizează atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional în vederea utilizării şi dozării adecvate a tuturor instrumentelor de care dispune pentru îndeplinirea obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu și menținerea stabilității financiare.

Analiza celor mai recente date macroeconomice relevă menținerea ratei anuale a inflației sub limita de jos a intervalului ţintei staţionare de inflaţie, concomitent cu accelerarea creșterii economice în primul trimestru al anului 2015 determinată de dinamizarea consumului final și a investițiilor.

Rata anuală a inflaţiei a crescut la 1,2 la sută în luna mai 2015, depăşind așteptările, în condiţiile relativei accelerări a dinamicii anuale a prețurilor volatile, în timp ce rata medie anuală a inflaţiei a stagnat la nivelul de 0,9 la sută pentru a treia lună consecutiv. Indicatorul relevant pentru evaluarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană - rata medie anuală a inflaţiei determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum –s-a menținut la nivelul de 1,1 la sută.

Evaluarea indicatorilor monetari evidenţiază ascensiunea mai pronunțată a creditului în monedă națională, pe fondul reducerilor succesive ale ratei dobânzii de politică monetară, al scăderii graduale a ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei ale instituțiilor de credit şi al gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar. Contracția stocului de credite în valută a continuat, ponderea acestora în totalul împrumuturilor acordate sectorului privat ajungând la 53,7 la sută - cel mai mic nivel înregistrat din decembrie 2007 - de la un vârf de 64,4 la sută în luna mai 2012, ceea ce contribuie la atenuarea riscurilor la adresa stabilității financiare. Această evoluție este benefică din perspectiva consolidării transmisiei politicii monetare și a demersurilor de întărire a robusteții sistemului financiar românesc.

În același timp, se consemnează o relativă accentuare a fluctuațiilor cursului de schimb al leului pe fondul tensiunilor legate de situația Greciei și a volatilității de pe piețele financiare internaționale.

Cele mai recente evaluări reconfirmă perspectiva intrării şi menţinerii pe termen scurt a ratei anuale a inflației în teritoriu negativ, ca efect al extinderii, începând cu 1 iunie 2015, a aplicării cotei reduse de TVA la toate alimentele și serviciile de alimentaţie publică, dar şi în condiţiile restrângerii mai rapide a deficitului de cerere agregată și ale creșterii costurilor unitare cu forța de muncă.

Acestea, coroborate cu actuala conjunctură - situația din Grecia, incertitudinile privind acordurile României cu instituțiile internaționale și divergenţa conduitelor politicilor monetare ale principalelor bănci centrale din lume - , reclamă o reconsiderare prudentă a ciclului politicii monetare.

În aceste condiții și pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar și păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

CA al BNR reafirmă că deciziile sale vizează asigurarea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să sprijine creşterea economică sustenabilă, inclusiv prin redresarea activităţii de creditare, în condiții de păstrare a stabilității financiare.

Conduita prudentă a politicii monetare alături de măsurile preventive din domeniul supravegherii prudențiale a sectorului bancar sunt de natură să sporească capacitatea economiei românești de a face faţă șocurilor externe.

BNR monitorizează atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional în vederea utilizării şi dozării adecvate a tuturor instrumentelor de care dispune pentru îndeplinirea obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu și pentru menținerea stabilității financiare.

Conform calendarului anunțat următoarea şedinţă CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 4 august 2015.