Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

05.02.2016

 

Video:
» Briefing de presă 5 februarie 2016
» Conferință de presă 9 februarie 2016 - Raport trimestrial asupra inflației

În şedinţa din 5 februarie 2016, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, februarie 2016, document ce va fi prezentat publicului într-o conferință de presă organizată în data de 9 februarie 2016.

Inflația s-a menținut în teritoriu negativ la finalul anului 2015, în linie cu prognoza. Factorul principal al acestei evoluții a fost aplicarea, începând cu luna iunie, a cotei reduse de TVA la toate alimentele, băuturile nealcoolice și serviciile de alimentație publică.

Rata anuală a inflației s-a situat în luna decembrie 2015 la -0,9 la sută, față de -1,1 la sută în luna noiembrie și -1,87 la sută, nivelul minim consemnat în luna august. Această creștere s-a datorat efectelor de bază asociate evoluției prețului combustibililor, accelerării creșterii prețurilor la tutun, precum și influențelor restrângerii mai alerte a deficitului de cerere agregată și ale relativei deprecieri a monedei naționale.

În absența măsurii privind extinderea cotei reduse a TVA, rata anuală a inflației s-ar fi plasat la finele anului aproape de 2 la sută, nivel aflat în interiorul intervalului de variație al țintei de inflație (2,5 la sută +/-1 punct procentual).

Dinamica PIB a crescut în trimestrul III 2015. Cele mai alerte ritmuri anuale de creştere au fost consemnate în sectorul terţiar şi în construcţii (peste 5,5 la sută), în contrast cu dinamica în continuare modestă din industrie şi cu declinul sever din agricultură. La nivelul sectorului industrial se manifestă un decalaj între rata de creştere a salariilor şi cea a productivităţii muncii.

Din perspectiva cererii, contribuția dominantă la creșterea PIB a revenit în continuare consumului final, la care s-a adăugat de această dată şi evoluția favorabilă a exportului net. În acest context, deficitul de cont curent s-a menţinut sub 1 la sută din PIB în primele trei trimestre ale anului 2015, lărgirea deficitului comercial fiind în mare măsură compensată de traiectoria ascendentă a surplusului balanței serviciilor.

Ratele dobânzilor de pe piața monetară interbancară, precum și ratele dobânzilor bancare au continuat să scadă, atingând noi minime istorice. Pe acest fond, dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat a avansat mai mult în teritoriu pozitiv, exclusiv pe seama componentei în lei. Ponderea creditului în lei în totalul creditului neguvernamental a atins 50,7 la sută la sfârșitul anului 2015 (față de un minimum de 35,6 la sută în mai 2012), evoluție benefică din perspectiva mecanismului de transmisie a politicii monetare și a atenuării riscurilor la adresa stabilității financiare.

Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, ediția februarie 2016. Noua prognoză trimestrială reconfirmă perspectiva adâncirii inflației în teritoriu negativ în primele cinci luni ale anului 2016, ca efect al scăderii cotei standard TVA și a altor impozite indirecte. Totodată, se anticipează revenirea la începutul anului 2017 și rămânerea ulterioară a ratei anuale a inflației în interiorul intervalului țintei. Această evoluție are ca explicație epuizarea impactului dezinflaționist tranzitoriu al reducerii cotei standard a TVA, relaxarea conduitei politicii fiscale și creșterea costurilor unitare cu salariile. Reducerea succesivă a impozitelor indirecte implementate în perioada 2015-2017 determină volatilitatea ratei inflației în intervalul prognozat.

Riscurile asociate proiecției actuale provin cu precădere din mediul intern. Ele sunt generate de incertitudinile privind politica fiscală și salarială, precum și derularea reformelor structurale, în contextul anului electoral și al absenței acordurilor cu instituțiile financiare internaționale.

Pe plan extern sunt relevante incertitudinile sporite privind creșterea economică globală, generate de evoluția economiei Chinei și a altor economii emergente majore, cu implicații asupra redresării economiei zonei euro. La acestea se adaugă incertitudinile privind evoluția prețului internațional al petrolului și creșterea recentă a volatilității piețelor financiare internaționale, în contextul accentuării divergenței conduitelor politicilor monetare ale principalelor bănci centrale ale lumii.

În aceste condiții Consiliul de administrație al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar și păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Deciziile Consiliului de administrație al BNR vizează asigurarea stabilității prețurilor pe termen mediu într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile și păstrarea unui cadru macroeconomic stabil.

Consiliul de administrație apreciază că un mix echilibrat al politicilor economice, alături de progresul în sfera reformelor structurale, sunt esențiale pentru menținerea macrostabilității, asigurarea unei creșteri economice durabile, continuarea procesului de convergență cu Uniunea Europeană și întărirea rezistenței economiei românești față de eventuale șocuri sau condiții adverse pe plan global.

BNR monitorizează îndeaproape evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional în vederea utilizării şi dozării corespunzătoare a tuturor instrumentelor de care dispune pentru îndeplinirea obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu și pentru menținerea stabilității financiare.

Noul Raport asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 9 februarie 2016. Conform calendarului, următoarea şedinţă CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 31 martie 2016.