Comunicat de presă


Comunicat cu privire la ghidul Autorității Bancare Europene privind acordurile de cooperare între schemele de garantare a depozitelor în temeiul Directivei 2014/49/UE (EBA/GL/2016/02)

14.10.2016

Ghidul se adresează autorităților desemnate definite conform articolului 2 alin. (1) punctul (18) din Directiva 2014/49/UE privind schemele de garantare a depozitelor și este luat în considerare în activitatea desfășurată de Banca Națională a României în calitate de autoritate desemnată.

Prevederile art. 14 din Directiva 2014/49/UE, transpuse în legislația națională prin dispozițiile art. 76 din Legea nr. 311/2015, impun schemelor de garantare a depozitelor sau, dacă este cazul, autorităților desemnate, să încheie acorduri scrise pentru a facilita cooperarea eficientă dintre schemele de garantare a depozitelor, în special în ceea ce privește compensarea deponenților la sucursalele instituțiilor de credit deschise în alt stat membru, transferul unei instituții de credit de la o schemă de garantare la altă schemă de garantare și împrumuturile între schemele de garantare a depozitelor.

Ghidul Autorității Bancare Europene (EBA/GL/2016/02) prezintă obiectivele și conținutul minim al acordurilor de cooperare încheiate între schemele de garantare a depozitelor sau, după caz, de către autoritățile desemnate. Ghidul detaliază:

  • aspecte cu privire la compensarea deponenților de la sucursalele instituțiilor de credit deschise în alt stat membru, respectiv modul în care se notifică indisponibilizarea depozitelor, schimbul de informații, inclusiv transmiterea instrucțiunilor de plată, modalitățile și calendarul avansării fondurilor, tratamentul soldurilor temporar ridicate, moneda folosită pentru plată, abordarea corespondenței și limba utilizată, rambursarea costurilor asociate plății compensațiilor, dreptul la auditarea activităților schemei de garantare a depozitelor parteneră în legătură cu plata compensațiilor, regimul întârzierilor în îndeplinirea obligațiilor, răspunderea celor două scheme de garantare, reexaminarea aranjamentelor de operaționalizare a procesului de plată a compensațiilor;
  • aspecte cu privire la modalitățile de transfer al contribuțiilor schemelor de garantare a depozitelor, respectiv schimbul de informații între scheme, aranjamentele pentru transferul contribuțiilor periodice plătite în perioada de 12 luni care precedă încetarea afilierii și moneda de plată, tratamentul angajamentelor de plată, inclusiv potențialul transfer al angajamentelor asumate în ultimele 12 luni, calendarul pentru transferul contribuțiilor, limba utilizată, modul de suportare a costurilor asociate transferului de contribuții, tratamentul întârzierilor;
  • condițiile în care schemele de garantare a depozitelor se pot împrumuta reciproc;
  • modul de soluționare a litigiilor.

Versiunea în limba română: Ghid privind acordurile de cooperare între schemele de garantare a depozitelor în temeiul Directivei 2014/49/UE

Versiunea în limba engleză: Guidelines on cooperation agreements between deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU