Comunicat de presă


Comunicat de presă privind desemnarea de către Comisia Europeană a unei înlocuiri statutare a indicelui LIBOR CHF

01.11.2021

În continuarea comunicatului BNR din 5 aprilie 2021, aducem în atenția publicului faptul că, în data de 22 octombrie 2021, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1847 al Comisiei privind desemnarea unei înlocuiri statutare pentru anumite maturități ale LIBOR CHF, întrucât acestea din urmă nu vor mai fi calculate și publicate.

Prin acest act de punere în aplicare, Comisia Europeană a stabilit care sunt ratele de înlocuire pentru LIBOR CHF cu scadența la 1 lună, 3 luni, 6 luni și 12 luni, în cazul oricărui contract și al oricărui instrument financiar definit în Directiva 2014/65/UE.

Ca atare, de la data de 1 ianuarie 2022, referințele la ratele LIBOR CHF cu maturități la 1 lună, 3 luni, 6 luni și 12 luni, conținute în contractele și toate instrumentele financiare cu scadențe după 1 ianuarie 2022, care se raportează la LIBOR CHF, încheiate de către instituțiile de credit din România cu toți clienții acestora, vor fi înlocuite de drept, automat, cu ratele combinate SARON și ajustările de marjă corespunzătoare, prevăzute în regulamentul de punere în aplicare al Comisiei, fără a fi necesară renegocierea contractelor.