Comunicat de presă


Comunicat cu privire la Ghidul privind monitorizarea pragului și a altor aspecte procedurale referitoare la stabilirea unei întreprinderi-mamă din UE intermediare în temeiul articolului 21b din Directiva (UE) 2013/36/UE - EBA/GL/2021/08

04.02.2022

Din perspectiva competențelor Băncii Naționale a României, ghidul se adresează:

  • instituțiilor de credit, persoane juridice române, de sine stătătoare, respectiv care nu fac parte dintr-un grup supus supravegherii consolidate în cadrul Uniunii Europene, și care fac parte dintr-un grup dintr- un stat terț;
  • instituțiilor de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, persoane juridice române, care fac parte dintr-un grup dintr-un stat terț;
  • sucursalelor instituțiilor de credit dintr-un grup dintr-un stat terț, autorizate în România;
  • societăților financiare holding sau societăților financiare holding mixte, care fac parte dintr-un grup dintr-un stat terț, sunt aprobate de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 1974 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare și sunt întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană – întreprinderi intermediare, potrivit prevederilor art.2073 alin.(1) din ordonanța de urgență anterior menționată.

Ghidul se adresează totodată și autorităților competente.

Versiunea în limba română este disponibilă pe website-ul EBA .

Versiunea în limba engleză poate fi accesată pe website-ul EBA .

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.