Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

26.09.2007

În şedinţa din 26 septembrie 2007, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,0 la sută pe an;
  • Exercitarea prin intermediul operaţiunilor de piaţă a unui control ferm al lichidităţii de pe pieţele financiare în vederea întăririi rolului de semnal al dobânzii de politică monetară şi reducerii volatilităţii dobânzilor pieţei interbancare;
  • Menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR va monitoriza vigilent evoluţiile indicatorilor macroeconomici, pe plan intern şi internaţional, şi perspectivele acestora astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să asigure atingerea într-o manieră sustenabilă a obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu şi consolidarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană.Analiza evoluţiilor recente ale indicatorilor macroeconomici relevă încetinirea procesului de dezinflaţie şi a creşterii economice în principal datorită şocurilor de natura ofertei (impactul secetei prelungite asupra sectorului agricol), dar şi ca urmare a menţinerii presiunilor din partea cererii interne. Aceste presiuni sunt evidenţiate şi de accentuarea dezechilibrului extern.

Rata anuală a inflaţiei a crescut la nivelul de 4,96 la sută în luna august, aproape de limita superioară a intervalului de variaţie din jurul ţintei pentru acest an, ca urmare a majorării semnificative a preţurilor produselor alimentare şi a corecţiei cursului de schimb al leului pe fondul turbulenţelor manifestate recent pe pieţele financiare internaţionale.

Dinamica salariilor a rămas superioară ritmului de creştere a productivităţii muncii, accentuându-se astfel riscurile de deteriorare a competitivităţii externe şi presiunile inflaţioniste generate de creşterea costurilor cu forţa de muncă.

În domeniul monetar se remarcă revigorarea creditului acordat sectorului neguvernamental pe fondul accelerării ritmului de creştere a componentei în valută (în luna august aceasta reprezenta 50,6 la sută din total credit neguvernamental).

Pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 7,0 la sută pe an şi exercitarea prin intermediul operaţiunilor de piaţă a unui control ferm al lichidităţii de pe pieţele financiare în vederea întăririi rolului de semnal al dobânzii de politică monetară şi reducerii volatilităţii dobânzilor pieţei interbancare.

CA al BNR a hotărât de asemenea menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Perspectivele pe termen scurt în ceea ce priveşte inflaţia s-au înrăutăţit pe fondul prelungirii impactului secetei asupra preţurilor produselor alimentare şi datorită incertitudinilor legate de evoluţia cursului de schimb al leului în condiţiile în care evaluarea duratei şi a efectelor turbulenţelor pe pieţele financiare internaţionale este dificil de realizat.

CA al BNR consideră că menţinerea sustenabilităţii procesului de dezinflaţie şi ancorarea anticipaţiilor pe termen mediu reclamă păstrarea în continuare a unei conduite prudente a politicii monetare precum şi un sprijin puternic din partea politicii fiscale şi de venituri în cadrul mix-ului de politici macroeconomice.

BNR va monitoriza vigilent evoluţiile indicatorilor macroeconomici, pe plan intern şi internaţional, şi perspectivele acestora astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să asigure atingerea într-o manieră sustenabilă a obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu şi consolidarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 31 octombrie 2007, când va fi analizat raportul trimestrial asupra inflaţiei.