Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

02.05.2007

În şedinţa din 2 mai 2007, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Reducerea nivelului ratei dobânzii de politică monetară de la 7,5 la sută pe an la 7,25 la sută;
  • Exercitarea prin intermediul operaţiunilor de piaţă a unui control al lichidităţii adecvat condiţiilor de pe piaţa monetară;
  • Menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit şi continuarea procesului de armonizare a Regulamentului privind regimul rezervelor minime obligatorii potrivit standardelor Băncii Centrale Europene.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document ce va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 4 mai 2007.Analiza indicatorilor macroeconomici atestă continuarea procesului de dezinflaţie, mai pronunţată decât în prognoza anterioară, rata anuală a inflaţiei coborând la nivelul de 3,66 la sută în luna martie faţă de 4,87 la sută în luna decembrie, pe fondul temperării dinamicii preţurilor administrate şi al reducerii preţurilor volatile.

Se remarcă scăderea ratei anuale a inflaţiei de bază, care, calculată fără impactul taxei pe viciu, a coborât la nivelul de 2,8 la sută. Această scădere reflectă atât menţinerea unor condiţii monetare de ansamblu restrictive, cât şi implicaţiile favorabile ale aderării României la Uniunea Europeană în sensul intensificării concurenţei pe piaţa bunurilor.

Datele statistice indică o consolidare a poziţiei investiţiilor ca motor principal al creşterii economice în ultima parte a anului 2006, dar şi adâncirea în continuare a deficitului de cont curent concomitent cu persistenţa dinamicii înalte a absorbţiei interne şi cu reducerea graduală a decalajelor în cadrul procesului de convergenţă reală cu Uniunea Europeană. Se remarcă, totodată, menţinerea unei dinamici înalte a creditului neguvernamental total, în condiţiile reducerii relative a împrumuturilor în monedă naţională şi ale intensificării ritmului de creştere a creditelor în valută.

Condiţiile monetare în sens larg rămân restrictive şi sunt adecvate atingerii ţintelor de dezinflaţie pe termen mediu în contextul recentelor ajustări ale nivelurilor instrumentelor de politică monetară, al aprecierii mai pronunţate a monedei naţionale şi al menţinerii nivelului înalt al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară de la 7,5 la sută pe an la 7,25 la sută şi exercitarea prin intermediul operaţiunilor de piaţă a unui control al lichidităţii adecvat condiţiilor de pe piaţa monetară.

CA al BNR a hotărât totodată menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit şi continuarea procesului de armonizare a Regulamentului privind regimul rezervelor minime obligatorii (Regulamentul nr. 6/2002) potrivit standardelor Băncii Centrale Europene prin eliminarea sumelor în tranzit din baza de calcul şi stabilirea unui nivel zero pentru ratele aplicabile băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ. Modificările Regulamentului vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

BNR reafirmă totodată că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile indicatorilor macroeconomici şi perspectivele acestora în vederea asigurării condiţiilor monetare compatibile cu atingerea obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu şi a consolidării procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană, contând, totodată, şi pe sprijinul celorlalte componente ale mixului de politici economice.

Consiliul de administraţie al BNR a examinat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care prezintă o evaluare a contextului macroeconomic recent, analizează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare. Acest document va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 4 mai 2007.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 25 iunie 2007.