Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

10.11.2006

În şedinţa din 10 noiembrie 2006, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,75 la sută pe an;
  • Eliminarea limitei impuse instituţiilor de credit privind gradul de concentrare a expunerilor din creditele în valută (Norma 11/2005) începând cu data de 1 ianuarie 2007;
  • Continuarea exercitării unui control ferm al lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 14 noiembrie 2006.Rata anuală a inflaţiei a coborât la nivelul de 4,8 la sută în luna octombrie a.c. faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, plasându-se în interiorul intervalului de variaţie din jurul ţintei pentru anul 2006. Datele statistice relevă, totodată, menţinerea unei creşteri economice robuste, a unor dinamici înalte ale consumului, investiţiilor şi ale creditului, precum şi continuarea adâncirii deficitului de cont curent.

Accelerarea dezinflaţiei a fost rezultatul implementării unor politici monetare şi fiscale restrictive, al evoluţiei favorabile a preţurilor produselor alimentare pe fondul unui an agricol bun, în timp ce ritmul de creştere a salariului mediu a fost în această perioadă relativ apropiat de cel al productivităţii muncii.

Îmbunătăţirea prognozei privind rata inflaţiei din acest an este însă însoţită de perspectiva menţinerii presiunilor inflaţioniste pe termen mediu, având în vedere preconizata creştere a cheltuielilor guvernamentale, posibilele majorări ale salariilor şi continuarea procesului de ajustare a preţurilor administrate şi a accizelor.

CA al BNR reafirmă că îndeplinirea obiectivului de continuare a procesului de dezinflaţie în condiţiile stabilităţii mediului economic şi financiar reclamă menţinerea unei conduite restrictive a politicii monetare alături de un suport consistent şi continuu din partea politicilor fiscale şi de venituri, precum şi a reformelor structurale. La nivelul dobânzii de politică monetară în termeni reali se înregistrează deja o majorare sensibilă, ca rezultat al decelerării creşterii preţurilor.

Pe baza datelor disponibile în prezent, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,75 la sută pe an şi continuarea exercitării unui control ferm al lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă.

CA al BNR a decis de asemenea eliminarea limitei impuse instituţiilor de credit privind gradul de concentrare a expunerilor din creditele în valută (Norma 11/2005) începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Măsurile administrative şi prudenţiale adoptate începând cu anul 2005 au îmbunătăţit corelarea structurii activelor cu pasivele bancare, precum şi elementele de risc valutar din sistemul financiar al României. Astfel, ponderea creditului în valută în total credit neguvernamental s-a redus la aproximativ 47 la sută faţă de 60 la sută în luna iulie 2005, situându-se în prezent în apropierea ponderii depozitelor în valută în total economisire.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care prezintă o evaluare a contextului macroeconomic recent, perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare. Raportul va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 14 noiembrie 2006.

CA al BNR reafirmă că va continua să monitorizeze cu maximă atenţie evoluţiile economice şi monetare, interne şi internaţionale, fiind gata să acţioneze în vederea atingerii obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu şi consolidării procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare