Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna noiembrie 2003

13.01.2004

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii noiembrie 2003 de 425 654 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 0,45 la sută (-0,9 la sută în termeni reali). În ultimele 12 luni creşterea masei monetare a fost de 27,2 la sută (11,1 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 noiembrie 2003
(mld. lei)
noiembrie - octombrie 2003
(%)
noiembrie 2003 - noiembrie 2002
(%)
Masa monetară 425 654 0,45 27,2
Active externe nete 255 780 -3,8 16,1
Active interne nete 169 874 7,5 48,6

Activele externe nete au scăzut în luna noiembrie cu 3,8 la sută, până la 255 780 miliarde lei, ca urmare a reducerii cu 4,4 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea constantă a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 7,5 la sută, până la 169 874 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 5,8 la sută, până la 268 631 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 3 la sută (ajungând la -98.757 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna noiembrie cu 4,5 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe 11 luni ale anului s-a cifrat la 42,6 la sută), până la un nivel de 288 999 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 6,1 la sută a componentei în lei şi cu 3,3 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 1,4 la sută). În ultimele 12 luni creditul neguvernamental a crescut cu 68,5 la sută (47,2 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 93,8 la sută a componentei în lei (69,3 la sută în termeni reali) şi cu 52,7 la sută a componentei în valută (exprimat în euro, creşterea creditului în valută a fost de 26,7 la sută).

Creditul guvernamental, net şi-a diminuat soldul negativ cu 10,5 la sută (până la -20 368 miliarde lei) ca urmare (i) a diminuării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului şi (ii) a răscumpărării unor titluri de stat în lei.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 30 noiembrie 2003
(mld. lei)
noiembrie - octombrie 2003
(%)
noiembrie 2003 - noiembrie 2002
(%)
Creditul intern 268 631 5,8 48,3
Credit neguvernamental 288 999 4,5 68,5
Credit guvernamental, net -20 368 -10,5 -312,3

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a diminuat în termeni nominali cu 0,8 la sută, până la 99 413 miliarde lei, pe seama reducerii cu 1,3 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 57 262 miliarde lei) şi al diminuării cu 0,2 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 42 151 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 noiembrie 2003
(mld. lei)
noiembrie - octombrie 2003
(%)
noiembrie 2003 - noiembrie 2002
(%)
M1 99 413 -0,8 36,5
Numerar în afara băncilor 57 262 -1,29 37,4
Disponibilităţi la vedere 42 151 -0.17 35,4

Cvasibanii au înregistrat o creştere nominală de 0,8 la sută, până la 326 241 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 1,4 la sută, până la 97 160 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 22,8 la sută, faţă de 22,6 la sută la sfârşitul lunii octombrie. În perioada noiembrie 2002 - noiembrie 2003, economiile populaţiei au crescut cu 15,9 la sută (1,2 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut în termeni nominali cu 1 la sută, până la 60 910 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au diminuat cu 0,6 la sută (până la 35 641 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 3,5 la sută (cifrându-se la 10 954 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 3,3 la sută (până la 14 315 miliarde lei). În ultimele 12 luni, creşterea depozitelor în lei ale agenţilor economici a fost de 42,5 la sută (24,4 la sută în termeni reali).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat în termeni nominali cu 0,5 la sută, până la nivelul de 168 172 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4 184 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 1,5 la sută, până la 83.925 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au scăzut cu 0,3 la sută, reprezentând echivalentul a 2 088 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au diminuat cu 0,5 la sută, până la 74 566 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au scăzut cu 2,3 la sută, până la 1 855 milioane euro). În perioada noiembrie 2002 - noiembrie 2003, exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 3,2 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 8,6 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au diminuat cu 4,4 la sută.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 noiembrie 2003
(mld. lei)
noiembrie - octombrie 2003
(%)
noiembrie 2003 - noiembrie 2002
(%)
Cvasibanii 326 241 0,8 24,6
Economii ale populaţiei 97 160 1,4 15,9
Depozite în lei ale agenţilor economici 60 910 1,0 42,5
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
168 172 0,5 24,4
- populaţie 83 925 1,5 30,9
- agenţi economici 74 566 -0,5 15,2

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii noiembrie la 45 747 miliarde lei (în scădere cu 0,3 la sută faţă de luna octombrie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 131 milioane euro (în creştere cu 8,7 la sută faţă de luna octombrie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 30 noiembrie 2003
(mld. lei)
noiembrie - octombrie 2003
(%)
noiembrie 2003 - noiembrie 2002
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
40 472 -1,6 8,0
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. euro)
131 8,7 -16,0