Comunicat de presă


Comunicat de presă privind publicarea ratelor de referinţă (fixing) pentru titluri de stat

07.01.2011

Începând cu data de 10 ianuarie 2011, Banca Naţională a României va publica zilnic ratele de referinţă (fixing) pentru titluri de stat, indicatori calculaţi în conformitate cu Regulile privind stabilirea ratelor de referinţă pentru titluri de stat elaborate de ACI România – Asociaţia Pieţelor Financiare.

Aceste Reguli, aprobate de către BNR în calitate de autoritate de reglementare, vizează în principal îmbunătăţirea funcţionării pieţei secundare a titlurilor de stat atât prin prisma lichidităţii cât şi a transparenţei.

Cadrul tehnic de desfăşurare a procesului de fixing este asigurat de Thomson Reuters România, iar ratele de referinţă pentru titluri de stat vor fi publicate pe website-ul BNR www.bnr.ro, unde vor putea fi regăsite şi regulile sus-menţionate.

Principalele prevederi ale acestor reguli se referă la:

  • selectarea participanţilor la fixing, un număr de 10 instituţii de credit, din rândul dealerilor primari, potrivit criteriilor de performanţă privind activitatea pe piaţa secundară şi dimensiunea portofoliilor proprii de titluri de stat
  • lista participanţilor va fi publică, iar cotaţiile afişate de către aceştia vor fi disponibile în paginile ROBMKF2 – ROBMKF3 din sistemul Reuters
  • ratele de referinţă “bid” şi “offer” sunt stabilite pentru titlurile de stat emise sau redeschise într-o perioadă de cel mult 3 luni anterioare, pentru scadenţe de 6 şi 12 luni în cazul certificatelor de trezorerie şi respectiv, pentru maturităţi iniţiale de 3, 5 şi 10 ani în cazul obligaţiunilor de stat de tip benchmark
  • la calculul ratelor de referinţă (fixing) pentru titluri de stat se vor utiliza cotaţiile participanţilor, afişate într-un interval de 15 minute înainte de ora 12:00 (ora României)
  • calculul ratelor de referinţă este efectuat de Thomson Reuters România, în mod automat, ca medie ponderată a cotaţiilor “bid” şi “offer” pentru fiecare scadenţă.