Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - ianuarie 2011

14.03.2011

În luna ianuarie 2011 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 15 milioane euro, în scădere cu 86,5 la sută faţă de ianuarie 2010, datorită transformării deficitului balanţei comerciale în excedent.

- milioane euro -
  Ianuarie 2010r Ianuarie 2011p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 3 343 3 454 -111 4 446 4 461 -15
A. Bunuri şi servicii 2 698 3 014 -316 3 934 3 948 -14
a. Bunuri (export fob - import fob)s 2 313 2 571 -258 3 419 3 328  91
b. Servicii 385 443 -58 515 620 -105
- transport 111 120 -9  154 192 -38
- turism - călătorii 39  72 -33 66  86 -20
- alte servicii 235 251 -16 295  342 -47
B. Venituri 81 209 -128 104 313 -209
C. Transferuri curente 564 231 333 408 200 208

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în luna ianuarie 2011 a fost finanţat integral prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 240 milioane euro1 (comparativ cu 31 milioane euro în ianuarie 2010), din care creditele intra-grup2 au însumat 272 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată -32 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 31 ianuarie 2011 de 72 913 milioane euro (79,2 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,2 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2011 nivelul de 19 155 milioane euro (20,8 la sută din total datorie externă), mai mare cu 2,2 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă a României la 31 ianuarie 2011*
şi serviciul datoriei externe în luna ianuarie 2011
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în luna ianuarie 2011p
Sold la 31.12.2010r Sold la 31.01.2011p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 72 019 72 913 824
I.1. Datorie publică directăa) 15 801 15 739 119
I.2. Datorie public garantatăb) 1 710 1 688 16
I.3. Datorie negarantată public 37 198 37 453 564
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 227 8 195 123e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 9 083 9 838 2
II. Datorie externă pe termen scurt 18 746 19 155 2 141e
Total datorie externă (I+II) 90 765 92 068 2 965

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
r - date revizuite e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 20,9 la sută în luna ianuarie 2011, comparativ cu 32,1 la sută în anul 2010. Gradul de acoperire4 a fost 9,1 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2011, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2010.


Note:

  1. Date estimate
  2. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.