Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iulie 2001

15.09.2001

La sfârşitul lunii iulie, masa monetară (M2) a fost de 216 377 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,8 la sută (2,5 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare a fost rezultatul aproape exclusiv al majorării componentei Active externe nete.

Activele externe nete au crescut cu 5,9 la sută, până la 136 922 miliarde lei, prin majorarea cu 7,2 la sută a componentei "Valute convertibile" şi creşterea nesemnificativă a componentei "Aur". Componenta "Valute convertibile" s-a majorat în principal pe seama depunerilor în valută ale agenţilor economici şi populaţiei în sistemul bancar.

Activele interne nete s-au majorat cu 0,3 la sută, până la 79 455 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a sporit cu 4,2 la sută, până la 120 005 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 4 549 miliarde lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna iulie cu 4,7 la sută (în termeni reali creşterea a fost de 3,4 la sută faţă de luna iunie şi de 11,4 la sută cumulat pe primele şapte luni ale anului) până la 97 206 miliarde lei, pe seama creşterii creditului în lei cu 4,9 la sută şi a creditului în valută cu 2,8 la sută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 4,5 la sută). Creditul guvernamental net s-a majorat cu 2,2 la sută (până la 22 799 miliarde lei), fiind în principal rezultatul (i) scăderii disponibilităţilor în valută ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi (ii) răscumpărării unor titluri de stat ajunse la scadenţă.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 2,1 la sută, până la 46 945 miliarde lei, fiind rezultatul scăderii cu 1,1 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 29 328 miliarde lei) şi al majorării cu 7,7 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 17 617 miliarde lei).

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 4,3 la sută, până la 169 432 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 1,5 la sută, până la 53 138 miliarde lei (ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 24,6 la sută) în timp ce titlurile de stat în lei deţinute de populaţie au înregistrat o creştere de 3,3 la sută, ajungând la 14 642 miliarde lei. Depozitele bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 6,5 la sută, în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie (ce a reprezentat echivalentul a 108,9 milioane dolari) s-a diminuat cu 10,7 la sută.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 0,7 la sută, până la 20 356 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au scăzut cu 1,1 la sută (până la 11 267 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 4,6 la sută (cifrându-se la 4 384 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 1,6 la sută (până la 4 704 miliarde lei).

Depozitele în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 6,7 la sută, până la 95 938 miliarde lei (exprimate în dolari, depozitele în valută au crescut cu 5,0 la sută, ajungând la 3 238 milioane dolari).

La sfârşitul lunii iulie, sectorul nebancar deţinea titluri de stat în lei într-un volum de 32 020 miliarde lei (în creştere cu 4,8 la sută faţă de luna iunie). Titlurile în valută deţinute de sectorul nebancar reprezentau, la sfârşitul lunii iulie, echivalentul a 191,7 milioane dolari (în scădere cu 5,5 la sută faţă de luna iunie).