Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna februarie 2001

13.04.2001

La sfârşitul lunii februarie, masa monetară (M2) a fost de 186 210 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,4 la sută (1,1 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare a fost determinată de majorarea ambelor componente ale contrapartidei sale.

Activele externe nete au crescut cu 3,5 la sută, până la 100 430 miliarde lei, prin majorarea cu 4,6 la sută a componentei "Valute convertibile" şi creşterea nesemnificativă a componentei "Aur". "Valutele convertibile" s-au majorat în special pe seama cumpărărilor nete de valută ale băncii centrale de pe piaţa valutară.

Activele interne nete s-au majorat cu 3,3 la sută, până la 85 780 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a sporit cu 3,8 la sută, până la 110 459 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 1 257 miliarde lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna februarie cu 4,1 la sută (în termeni reali creşterea a fost de 1,7 la sută faţă de luna ianuarie şi de 3,1 la sută cumulat pe primele două luni ale anului), până la 82 019 miliarde lei, pe seama majorării ambelor componente: cu 3,0 la sută a creditului în valută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 5,2 la sută) şi cu 2,5 la sută a creditului în lei. Creditul guvernamental net s-a majorat cu 2,8 la sută (până la 28 449 miliarde lei), fiind în principal rezultatul următoarelor evoluţii: (i) diminuarea soldului contului de disponibilităţi în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României; (ii) răscumpărarea unor titluri de stat în lei destinate restructurării sistemului bancar; (iii) cumpărarea de către bănci de titluri de stat în lei de la clienţi.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 4,1 la sută, până la 39 512 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 3,4 la sută a numerarului în circulaţie (ce a atins 23 752 miliarde lei) şi al sporirii cu 5,2 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 15 760 miliarde lei).

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 3,2 la sută, până la 146 698 miliarde lei. Economiile populaţiei au crescut cu 2,4 la sută, până la 46 923 miliarde lei (ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,2 la sută), în condiţiile menţinerii înclinaţiei populaţiei pentru deţinerea de titluri de stat în lei (care au înregistrat o creştere de 9,9 la sută, ajungând la 10 770 miliarde lei). Depozitele în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 3,2 la sută, în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie (ce a reprezentat echivalentul a 78,3 milioane dolari) s-a diminuat cu 24,5 la sută.

Depozitele în lei ale agenţilor economici s-au majorat cu 9,0 la sută, până la 19 372 miliarde lei, creşterea cea mai importantă fiind înregistrată de depozitele pe termen ale agenţilor economici cu capital majoritar de stat. Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, au crescut cu 2,4 la sută, până la 80 402 miliarde lei (exprimate în dolari, depozitele în valută au crescut cu 0,3 la sută, ajungând la 2 971 milioane dolari).

La sfârşitul lunii februarie, sectorul nebancar deţinea titluri de stat în lei într-un volum de 18 990 miliarde lei (în creştere cu 8,8 la sută faţă de luna ianuarie). Titlurile în valută deţinute de sectorul nebancar reprezentau, la sfârşitul lunii februarie, echivalentul a 106,4 milioane dolari (în scădere cu 23,0 la sută faţă de luna ianuarie).