Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în luna ianuarie 2001

23.04.2001

În luna ianuarie 2001 contul curent a înregistrat un deficit de 107 milioane dolari, de 2,4 ori mai mare decât cel înregistrat în perioada corespunzătoare a anului 2000. Această situaţie a fost în principal rezultatul evoluţiei următorilor factori: (i) înregistrarea unui deficit al balanţei comerciale de 157 milioane dolari; (ii) înregistrarea unui surplus de 50 milioane dolari la transferuri curente.

  ianuarie 2000
ianuarie 2001
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 861 892 -31 1 163 1 270 -107
A. Bunuri şi servicii 796 843 -47 1 049 1 213 -164
  a. Bunuri (export fob - import fob) 693 729 -36 909 1 066 -157
  b. Servicii 103 114 -11 140 147 -7
        - transport 46 39 7 56 55 1
        - turism 16 18 -2 17 22 -5
        - alte servicii 41 57 -16 67 70 -3
B. Venituri 9 32 -23 35 28 7
C. Transferuri curente 56 17 39 79 29 50

Datoria externă a României a crescut în luna ianuarie cu 1,6 la sută şi s-a cifrat la 31 ianuarie 2001 la nivelul de 10 311 milioane dolari. Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în această perioadă cu 1,7 la sută (până la nivelul de 9 951 milioane dolari) în timp ce datoria pe termen scurt s-a redus cu 0,3 la sută (cifrându-se la 360 milioane dolari).

Creşterea datoriei externe pe termen mediu şi lung înregistrată în luna ianuarie (de 162 milioane dolari) s-a datorat în principal lansării unei emisiuni de euroobligaţiuni în valoare de 146 milioane dolari.

Datoria publică şi public garantată a înregistrat la 31 ianuarie 2001 un sold de 7 039 milioane dolari şi a reprezentat 70,7 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 70,0 la sută la 31 decembrie 2000). Datoria privată a scăzut în luna ianuarie cu 0,7 la sută şi s-a situat la 31 ianuarie 2001 la 2 912 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe (calculată ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul de bunuri şi servicii) a fost la 31 ianuarie 2001 de 16,2 la sută, comparativ cu 17,9 la sută la 31 decembrie 2000.