Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-februarie 2008

15.04.2008

În perioada 1.01-29.02.2008, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 193 milioane euro, mai mare cu numai 5,6 la sută faţă de perioada similară din anul precedent, ca urmare a temperării importurilor, acestea fiind depăşite în dinamică pentru a treia lună consecutiv de către dinamica exporturilor.

- milioane euro -
  01.01-28.02.2007* 01.01-29.02.2008**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 7 010 9 086 -2 076 8 427 10 620 -2 193
A. Bunuri şi servicii 5 555 7 643 -2 088 6 861 8 992 -2 131
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 4 389 6 616 -2 227 5 241 7 486 -2 245
b. Servicii 1 166 1 027 139 1 620 1 506 114
- transport 283 332 -49 455 388 67
- turism-călătorii 133 136 -3 177 196 -19
- alte servicii 750 559 191 988 922 66
B. Venituri 443 1 071 -628 348 1 075 -727
C. Transferuri curente 1 012 372 640 1 218 553 665

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada 01.01.-29.02.2008 a fost acoperit în proporţie de 55,5 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 1 218 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 49,2 la sută, iar creditele intra-grup1 50,8 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 29 februarie 2008 nivelul de 38 912 milioane euro, în creştere cu 1,9 la sută faţă de 31 decembrie 2007.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 29 februarie 2008 un sold de 10 618 milioane euro şi a reprezentat 27,3 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 27,2 la sută la 31 decembrie 2007).

Datoria externă negarantată public a însumat 25 289 milioane euro la 29 februarie 2008, fiind cu 2,9 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2007.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 29 februarie 2008*
şi serviciul datoriei externe în perioada 01.01-29.02.2008
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe în perioada 01.01-29.02.2008p
Sold la 31.12.2007r Sold la 29.02.2008p
1. Datoria publică directăa) 7 299 7 568 97
2. Datoria public garantatăb), din care: 3 089 3 050 48
sector publicc) 2 952 2 915 48
sector privatd) 137 135 0
3. Datoria negarantată public 24 568 25 289 890
4. Datoria externă (1+2+3) 34 956 35 907 1 035
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 3 219 3 005 138e
Total datorie externă (4+5) 38 175 38 912 1 173

*) Soldul datoriei externe pe termen mediu şi lung este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 17,1 la sută în perioada 01.01-29.02.2008, comparativ cu 21,8 la sută în anul 2007.

Gradul de acoperire4 a fost 6,1 luni de import la 29 februarie 2008, faţă de 6 luni de import la 31 decembrie 2007.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.