Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-iulie 2002

03.10.2002

La sfârşitul lunii iulie 2002, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 050 milioane dolari, cu 24,2 la sută mai mic decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior.

- milioane USD -
  ianuarie - iulie 2001 ianuarie - iulie 2002
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 8 789 10 174 -1 385 9 887 10 937 -1 050
A. Bunuri şi servicii 7 834 9 590 -1 756 8 768 10 291 -1 523
  a. Bunuri (export fob - import fob) 6 718 8 335 -1 617 7 554 8 990 -1 436
  b. Servicii 1 116 1 255 -139 1 214 1 301 -87
        - transport 441 452 -11 478 508 -30
        - turism 190 269 -79 172 193 -21
        - alte servicii 485 534 -49 564 600 -36
B. Venituri 232 422 -190 198 517 -319
C. Transferuri curente 723 162 561 921 129 792

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 11,7 la sută faţă de luna decembrie 2001 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii iulie la 13 115 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 iulie 2002 un sold de 8 692 milioane dolari şi a reprezentat 66,3 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 65,7 la sută la 31 decembrie 2001). Datoria privată externă a crescut în primul semestru al anului cu 9,9 la sută, situându-se la 31 iulie la 4 423 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 iulie 2002 (milioane USD, date provizorii)
Elemente de datorie Sold la 31.12.2001 Sold la 31.07.2002 Serviciul datoriei
1.01-31.07.2002
I. Datorie publică 4 984 5 713 676
II. Datorie public garantată 2 732 2 979 546
III. Datorie privată 4 026 4 423 493
Total datorie externă 11 742 13 115 1 715

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 31 iulie 2002 de 19,5 la sută, faţă de 18,4 la sută la sfârşitul anului 2001.

Gradul de acoperire a crescut de la 3,9 luni de import la sfârşitul anului 2001 la 4,4 luni de import la sfârşitul lunii iulie 2002.