Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-noiembrie 2003

22.01.2004

În perioada ianuarie-noiembrie 2003, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 499 milioane euro, cu 85 la sută mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă din anul 2002.

- milioane euro -
  Ianuarie - Noiembrie 2002 Ianuarie - Noiembrie 2003
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 17 863 19 214 -1 351 18 782 21 281 -2 499
A. Bunuri şi servicii 15 737 18 133 -2 396 16 770 20 165 -3 395
  a. Bunuri (export fob - import fob) 13 467 15 902 -2 435 14 368 17 782 -3 414
  b. Servicii 2 270 2 231 39 2 402 2 383 19
        - transport 938 806 132 970 904 66
        - turism 323 377 -54 355 431 -76
        - alte servicii 1 009 1 048 -39 1 077 1 048 29
B. Venituri 359 847 -488 260 849 -589
C. Transferuri curente 1 767 234 1 533 1 752 267 1 485

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 4,1 la sută faţă de 31 decembrie 2002 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii noiembrie la 15 248 milioane euro.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 noiembrie 2003 un sold de 9 679 milioane euro şi a reprezentat 63,5 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 62,7 la sută la 31 decembrie 2002). Datoria privată externă s-a majorat faţă de 31 decembrie 2002 cu 1,8 la sută, ajungând la 30 noiembrie a.c. la 5 569 milioane euro.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 noiembrie 2003
- milioane euro, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2002 Sold la 30.11.2003 Serviciul datoriei 1.01-30.11.2003
I. Datorie publică 6 041 6 574 796
II. Datorie public garantată 3 139 3 105 841
III. Datorie privată 5 467 5 569 1 114
Total datorie externă 14 647 15 248 2 751

Rata serviciului datoriei externe a fost la 30 noiembrie 2003 de 19 la sută, faţă de 24,2 la sută la sfârşitul anului 2002.

Gradul de acoperire a fost la 30 noiembrie 2003 de 4,2 luni de import, nemodificat faţă de sfârşitul anului 2002.