Comunicat de presă


Emisiune numismatică - monedă din aur pentru colecţionare şi monedă din alamă, de circulaţie cu caracter comemorativ, ambele dedicate aniversării a 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi de la începerea construirii bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş

22.06.2012

În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie şi va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 25 iunie 2012, două monede: una din aur pentru colecţionare şi una din alamă, de circulaţie cu caracter comemorativ, ambele dedicate aniversării a 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi de la începerea construirii bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş.

Caracteristicile tehnice ale celor două monede sunt următoarele:

Monedă pentru colecţionare Monedă de circulaţie
cu caracter comemorativ
Valoare nominală 100 lei 50 bani
Metal aur alamă Cu80Zn15Ni5
Titlu 900‰ -
Formă rotundă rotundă
Diametru 21 mm 23,75 mm
Greutate 6,452 g 6,1 g
Grosime la chenar - 1,9 mm
Calitate proof necirculată
Cant zimţat inscripţionat cu „ROMANIA” de două ori,
cu steluţă între cele două cuvinte
Tiraj 250 buc. 1.000.000 buc.

Descrierea monedelor este următoarea:

Aversul monedei de aur prezintă valoarea nominală „100 LEI”, stema României, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA” şi anul de emisiune „2012”, iar pe fundal o reprezentare în secţiune a bisericii mănăstirii Curtea de Argeş.

Aversul monedei de alamă cu caracter comemorativ prezintă valoarea nominală „50 BANI”, stema României, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA” şi anul de emisiune „2012”, iar pe fundal o reprezentare în secţiune a bisericii mănăstirii Curtea de Argeş.

Reversul, comun, prezintă portretul domnitorului Neagoe Basarab, imaginea bisericii mănăstirii Curtea de Argeş, anul „1512” şi inscripţiile „BISERICA MANASTIRII CURTEA DE ARGES” şi „NEAGOE BASARAB”.

Ambele monede au putere circulatorie pe teritoriul României.

Monedele din aur, pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 lei, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Monedele de circulaţie cu caracter comemorativ, cu valoare nominală de 50 bani, vor avea aceleaşi caracteristici tehnice cu monedele aflate în prezent în circulaţie la cupiura de 50 bani.

Monedele de circulaţie cu caracter comemorativ, cu valoare nominală de 50 bani, vor circula în paralel cu monedele de 50 bani, emisiunea 2005, 2010 şi 2011, aflate în prezent în circulaţie.

Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din aur, pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 lei, dedicate aniversării a 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi de la începerea construirii bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş, se realizează prin ghişeele sucursalelor regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru moneda din aur pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 lei, inclusiv broşura de prezentare este de 1.785,00 lei /buc.

Punerea în circulaţie a monedelor de circulaţie cu caracter comemorativ, cu valoare nominală de 50 bani dedicate aniversării a 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi de la începerea construirii bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş, se va face prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României cu ocazia efectuării plăţilor în numerar către instituţiile de credit/Trezoreria Statului.