Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-noiembrie 2004

21.01.2005

În perioada ianuarie - noiembrie 2004, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 272 milioane euro, cu 31,5 la sută mai mare decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1 Ian. - 30 Nov. 2003 1 Ian. - 30 Nov. 2004*
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 18 803 21 292 -2 489 22 581 25 853 -3 272
A. Bunuri şi servicii 16 791 20 150 -3 359 19 974 24 567 -4 593
  a. Bunuri (export fob - import fob) 14 375 17 803 -3 428 17 376 21 831 -4 455
  b. Servicii 2 416 2 347 69 2 598 2 736 -138
        - transport 971 894 77 1 137 1 090 47
        - turism-călătorii 355 383 -28 376 410 -34
        - alte servicii 1 090 1 070 20 1 085 1 236 -151
B. Venituri 260 875 -615 282 936 -654
C. Transferuri curente 1 752 267 1 485 2 325 350 1 975

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 30 noiembrie 2004 nivelul de 17 556 milioane euro, în creştere cu 12,1 la sută faţă de 31 decembrie 2003.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 noiembrie 2004 un sold de 10 071 milioane euro şi a reprezentat 57,4 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 61,8 la sută la 31 decembrie 2003). Datoria externă privată s-a situat la 30 noiembrie 2004 la 7 485 milioane euro, fiind cu 25 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2003.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung la 30 noiembrie 2004 (pe debitori) şi serviciul datoriei în perioada ianuarie - noiembrie 2004
- milioane euro -
Sold la 31.12.2003 Sold la 30.11.2004* Serviciul datoriei* 1.01-30.11.2004
I. Datorie publică 6 479 6 440 694
II. Datorie public garantată 3 206 3 631 887
III. Datorie privată 5 989 7 485 1 464
Total datorie externă 15 665 17 556 3 045

* datoria externă provenită din credite şi împrumuturi externe, obligaţiuni şi alte asemenea.

* date provizorii

Rata serviciului datoriei externe2 a fost în perioada ianuarie - noiembrie 2004 de 19,7 la sută, faţă de 20,6 la sută în anul 2003.

Gradul de acoperire3 a fost la 30 noiembrie 2004 de 4,9 luni de import, faţă de 4,1 luni de import la 31 decembrie 2003.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu de bunuri şi servicii din perioada respectivă.