Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-aprilie 2004

12.07.2004

În primele patru luni ale anului 2004, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 650 milioane euro, cu 17,1 la sută mai mare decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1 ianuarie - 30 aprilie 2003 1 ianuarie - 30 aprilie 2004
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 6 407 6 962 -555 7 427 8 077 -650
A. Bunuri şi servicii 5 752 6 559 -807 6 649 7 714 -1 065
  a. Bunuri (export fob - import fob) 4 970 5 775 -805 5 816 6 883 -1 067
  b. Servicii 782 784 -2 833 831 2
        - transport 328 289 39 383 347 36
        - turism-călătorii 100 112 -12 123 137 -14
        - alte servicii 354 383 -29 327 347 -20
B. Venituri 114 299 -185 95 246 -151
C. Transferuri curente 541 104 437 683 117 425

Datoria externă pe termen mediu şi lung a atins la 30 aprilie 2004 nivelul de 15 910 milioane euro, în creştere cu 3,3 la sută faţă de 31 decembrie 2003.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 aprilie 2004 un sold de 9 958 milioane euro şi a reprezentat 62,6 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 62,8 la sută la 31 decembrie 2003). Datoria privată externă s-a situat la 30 aprilie 2004 la 5 952 milioane euro, fiind cu 3,9 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2003.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 aprilie 2004 (pe debitori) şi serviciul datoriei în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2004
- milioane euro -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2003 Sold la 30.04.2004* Serviciul datoriei* 1.01-30.04.2004
I. Datorie publică 6 470 6 618 141
II. Datorie public garantată 3 197 3 340 425
III. Datorie privată 5 729 5 952 436
Total datorie externă 15 396 15 910 1 002

* date provizorii

Rata serviciului datoriei externe a fost în primele patru luni ale anului 2004 de 18,4 la sută, faţă de 20,6 la sută în anul 2003.

Gradul de acoperire a crescut de la 4,1 luni de import la 31 decembrie 2003 la 4,2 luni de import la 30 aprilie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu de bunuri şi servicii din perioada respectivă.