Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-noiembrie 2005

20.01.2006

În perioada 1.01-30.11.2005 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6 023 milioane euro, mai mare cu 42,3 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1.01-30.11.2004* 1.01-30.11.2005**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 23 343 27 576 -4 233 28 759 34 782 -6 023
A. Bunuri şi servicii 20 002 24 598 -4 596 23 993 31 029 -7 036
a. Bunuri (export fob - import fob) 17 404 21 871 -4 467 20 433 27 174 -6 741
b. Servicii 2 598 2 727 -129 3 560 3 855 -295
- transport 1 137 1 090 47 1 027 1 424 -397
- turism-călătorii 376 401 -25 766 616 150
- alte servicii 1 085 1 236 -151 1 767 1 815 -48
B. Venituri 294 2 619 -2 325 1 146 3 321 -2 175
C. Transferuri curente 3 047 359 2 688 3 620 432 3 188

* date revizuite

** date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 30 noiembrie 2005 nivelul de 23 617 milioane euro, în creştere cu 29,1 la sută faţă de 31 decembrie 2004.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 noiembrie 2005 un sold de 11 278 milioane euro şi a reprezentat 47,7 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 54,9 la sută la 31 decembrie 2004). Datoria externă negarantată public a însumat 11 407 milioane euro la 30 noiembrie 2005, fiind cu 45 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2004.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung
la 30 noiembrie 2005 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-30.11.2005
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2004 Sold la 30.11.2005 1.01-30.11.2005
I. Datorie publicăa) 6 370 6 939 962
II. Datorie public garantatăa), din care: 3 676 4 339 735
sector public 3 494 4 179 704
sector privatb) 182 160 31
III. Datorie negarantată public, din care: 7 869 11 407 2 102
sector public 385 557 57
sector privatb) 7 484 10 850 2 045
Total datorie externă provenită din împrumuturi pe termen mediu şi lung 17 915 22 685 3 799
Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 376 932 234*
Total datorie externă pe termen mediu şi lung 18 291 23 617 4 033

* date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost în perioada 1.01-30.11.2005 de 16,8 la sută, faţă de 18,4 la sută în anul 2004.

Gradul de acoperire3 la 30 noiembrie 2005 a fost de 6,4 luni de import, faţă de 5,2 luni de import la 31 decembrie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.