Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-martie 2005

25.05.2005

În trimestrul I 2005 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 899 milioane euro, mai mare cu 85,7 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  Trimestrul I 2004* Trimestrul I 2005*
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 5 615 6 099 -484 6 725 7 624 -899
A. Bunuri şi servicii 4 953 5 673 -720 5 868 7 040 -1 172
  a. Bunuri (export fob - import fob) 4 336 5 061 -725 5 091 6 131 -1 040
  b. Servicii 617 612 5 777 909 -132
        - transport 286 254 32 242 318 -76
        - turism-călătorii 85 95 -10 127 112 15
        - alte servicii 246 263 -17 408 479 -71
B. Venituri 70 334 -264 142 467 -325
C. Transferuri curente 592 92 500 715 117 598

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 31 martie 2005 nivelul de 20 456 milioane euro, în creştere cu 13 la sută faţă de 31 decembrie 2004.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 martie 2005 un sold de 10 649 milioane euro şi a reprezentat 52,1 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 55,5 la sută la 31 decembrie 2004). Datoria externă negarantată public s-a situat la 31 martie 2005 la 8 844 milioane euro, fiind cu 15 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2004. Soldul depozitelor pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor în România a fost de 963 milioane euro, mai mare de 2,5 ori decât la 31 decembrie 2004.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung
la 31 martie 2005 şi serviciul datoriei externe în trimestrul I 2005
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei
Sold la 31.12.2004 Sold la 31.03.2005 Trimestrul I 2005
I. Datorie publicăa) 6 369 6 627 110
II. Datorie public garantatăa), din care: 3 667 4 022 194
sector public 3 485 3 846 185
sector privatb) 182 176 9
III. Datorie negarantată public, din care: 7 687 8 844 335
sector public 381 414 9
sector privatb) 7 306 8 430 326
Total datorie externă provenită din împrumuturi pe termen mediu şi lung 17 723 19 493 639
Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilorc) 376 963 5*
Total datorie externă pe termen mediu şi lung 18 099 20 456 644

* date estimate

a ) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

c) soldul depozitelor pe termen mediu şi lung ale băncilor străine la băncile rezidente

Rata serviciului datoriei externe2 a fost în trimestrul I 2005 de 33 la sută, faţă de 21,9 la sută în anul 2004.

Gradul de acoperire3 a fost la 31 martie 2005 de 5,8 luni de import, faţă de 5,2 luni de import la 31 decembrie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.