Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-aprilie 2005

24.06.2005

În perioada 1.01-30.04.2005 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 391 milioane euro, mai mare cu 77,2 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1.01-30.04.2004* 1.01-30.04.2005*
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 7 556 8 341 -785 9 185 10 576 -1 391
A. Bunuri şi servicii 6 661 7 734 -1 073 7 942 9 754 -1 812
  a. Bunuri (export fob - import fob) 5 823 6 900 -1 077 6 881 8 483 -1 602
  b. Servicii 838 834 4 1 061 1 271 -210
        - transport 383 347 36 332 440 -108
        - turism-călătorii 123 132 -9 180 160 20
        - alte servicii 332 355 -23 549 671 -122
B. Venituri 95 479 -384 184 660 -476
C. Transferuri curente 800 128 672 1 059 162 897

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 30 aprilie 2005 nivelul de 20 700 milioane euro, în creştere cu 14,2 la sută faţă de 31 decembrie 2004.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 aprilie 2005 un sold de 10 659 milioane euro şi a reprezentat 51,5 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 55,4 la sută la 31 decembrie 2004). Datoria externă negarantată public s-a situat la 30 aprilie 2005 la 9 085 milioane euro, fiind cu 17,9 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2004.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung
la 30 aprilie 2005 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-30.04. 2005
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei
Sold la 31.12.2004 Sold la 30.04.2005 1.01-30.04.2005
I. Datorie publicăa) 6 369 6 615 143
II. Datorie public garantatăa), din care: 3 669 4 044 234
sector public 3 487 3 871 221
sector privatb) 182 173 13
III. Datorie negarantată public, din care: 7.705 9.085 671
sector public 381 414 17
sector privatb) 7 324 8 671 654
Total datorie externă provenită din împrumuturi pe termen mediu şi lung 17 743 19 744 1 048
Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilorc) 376 956 13*
Total datorie externă pe termen mediu şi lung 18 119 20 700 1 061

* date estimate

a ) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

c) soldul depozitelor pe termen mediu şi lung ale băncilor străine la băncile rezidente

Rata serviciului datoriei externe2 a fost în perioada 1.01-30.04.2005 de 35,3 la sută, faţă de 22,7 la sută în anul 2004.

Gradul de acoperire3 a fost la 30 aprilie 2005 de 5,7 luni de import, faţă de 5,2 luni de import la 31 decembrie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.