Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

02.05.2013

În şedinţa din 2 mai 2013, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

În vederea temperării volatilităţii dobânzilor pe pieţele monetară şi bancară, CA al BNR a decis îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la +/- 3 puncte procentuale de la +/-4 puncte procentuale.

Astfel, începând din data de 3 mai 2013, rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) va coborî la nivelul de 8,25 la sută pe an de la 9,25 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit va fi de 2,25 la sută pe an faţă de 1,25 la sută.

Totodată, CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 8 mai 2013.

Analiza celor mai recente evoluţii ale indicatorilor macro-economici relevă continuarea dezinflaţiei, potrivit prognozelor anterioare, pe seama disipării graduale a impactului tranzitoriu exercitat de factorii de natura ofertei, a îmbunătăţirii anticipaţiilor privind inflaţia şi a persistenţei deficitului de cerere.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la nivelul de 5,25 la sută în luna martie 2013 de la 5,65 la sută în luna precedentă, plasându-se însă în continuare deasupra limitei superioare a intervalului de variaţie din jurul ţintei şi a nivelului de 4,95 la sută înregistrat în decembrie 2012. Rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustată 1 a continuat trendul descendent coborând până la un nivel de 3,0 la sută în luna martie 2013 de la 3,25 la sută în luna decembrie 2012. Creşterile lunare ale preţurilor de consum în februarie şi martie ale anului curent s-au situat la niveluri istorice scăzute, reflectând reducerea anticipaţiilor privind inflaţia.

Evoluţia trimestrială a produsului intern brut menţine nivelul acestuia sub cel potenţial în pofida recentei sale reveniri în teritoriu pozitiv, inclusiv în contextul unor semnale de ameliorare a activităţii economice datorată în principal evoluţiei favorabile a exporturilor şi producţiei industriei manufacturiere. Dinamica anuală reală a împrumuturilor acordate sectorului privat a rămas negativă, similar evoluţiilor creditului din zona euro şi din majoritatea ţărilor din regiune.

Retensionarea pieţelor financiare internaţionale pe fundalul acutizării recente a crizei din zona euro a avut efecte negative limitate asupra economiei româneşti, performanţele mai bune ale României stimulând reluarea intrărilor de capital, ceea ce s-a reflectat în aprecierea cursului de schimb al leului.

Conduita politicii monetare şi-a păstrat caracterul prudent în scopul ancorării ferme a anticipaţiilor privind inflaţia. Calibrarea corespunzătoare a instrumentelor politicii monetare, inclusiv schimbarea manierei de gestionare a lichidităţii din fermă în adecvată, a îmbunătăţit condiţiile lichidităţii de pe piaţa monetară şi a consolidat transmisia impulsului politicii monetare prin apropierea nivelului ratelor dobânzilor interbancare de cel al ratei dobânzii de politică monetară.

În condiţiile în care ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare şi randamentele titlurilor de stat s-au plasat pe un trend descendent, cele practicate de băncile comerciale pentru creditele şi depozitele noi şi-au reluat scăderea. Relevantă este evoluţia ROBOR pentru scadenţa de 3 luni - indicator de referinţă pentru finanţarea sectorului privat- a cărui medie a scăzut la 4,57 la sută în luna aprilie 2013 de la 6,04 la sută în decembrie 2012.

În şedinţa de astăzi, CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care evaluează contextul macroeconomic, examinează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare.

Comparativ cu proiecţia anterioară, cea actualizată indică îmbunătăţirea pe termen scurt a perspectivelor dezinflaţiei, prevăzând reintrarea în interiorul intervalului de variaţie asociat ţintei în a doua parte a anului curent pe fondul persistenţei deficitului de cerere agregată.

Principalele riscuri şi incertitudini aferente noii proiecţii se referă la volatilitatea fluxurilor de capital orientate către economia românească, în contextul unui mediu international cu evoluţii variabile, precum şi la persistenţa rigidităţilor structurale ale economiei naţionale, în special a celor menţionate în cadrul acordurilor preventive de finanţare externă încheiate cu instituţiile internaţionale.

Pentru adecvarea în continuare a politicii monetare în vederea ancorării eficace a aşteptărilor privind inflaţia, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Totodată, în vederea temperării volatilităţii dobânzilor pe pieţele monetară şi bancară, CA al BNR a decis îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la +/- 3 puncte procentuale de la +/-4 puncte procentuale. Astfel, începând din data de 3 mai 2013, rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) va coborî la nivelul de 8,25 la sută pe an de la 9,25 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit va fi de 2,25 la sută pe an faţă de 1,25 la sută.

Aceste decizii sunt menite să întărească în continuare transmisia semnalului ratei dobânzii de politică monetară, tendinţă ce se va reflecta pozitiv pe piaţa creditului în monedă naţională, prin reducerea treptată a costurilor finanţărilor noi.

Conduita politicii monetare vizează în continuare îndeplinirea obiectivului privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu în condiţii de stabilitate financiară şi de atenuare a impactului nefavorabil exercitat de factori externi şi interni asupra redresării economiei româneşti.

CA al BNR reiterează că BNR monitorizează atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea treptată a conduitei politicii monetare şi utilizarea adecvată a instrumentelor de care dispune, să asigure stabilitatea preţurilor pe termen mediu şi stabilitatea financiară, iar pe această bază să creeze premisele unei creşteri economice sustenabile.

Raportul trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 8 mai 2013. Conform calendarului anunţat următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 1 iulie 2013.

1Calculată prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi a băuturilor alcoolice.Video:
» Briefing de presă 2 mai 2013
» Conferință de presă 8 mai 2013 - Raport trimestrial asupra inflației