Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - martie 2013

15.05.2013

În trimestrul I 2013p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 69 milioane euro, comparativ cu un deficit de 796 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2012, pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 640 milioane euro) şi al veniturilor (cu 347 milioane euro) şi al surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (153 milioane euro, faţă de un deficit de 79 milioane euro).

- milioane euro -
  Trimestrul I 2012p Trimestrul I 2013p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 14 911 15 707  -796 15 073  15 004  69
A. Bunuri şi servicii 12 705  13 976  -1 271  13 220  13 619  -399 
a. Bunuri (export fob - import fob)* 11 073  12 265  -1 192 11 579  12 131  -552
b. Servicii 1 632 1 711 -79 1 641 1 488  153
- transport 446 312 134 447  287  160
- turism - călătorii 226  289 -63 241  308  -67
- alte servicii 960  1 110  -150 953  893  60
B. Venituri 297 965 -668 226  547  -321
C. Transferuri curente 1 909  766  1 143 1 627 838  789

p date provizorii 
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS[1].

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România2 au totalizat 211 milioane euro (faţă de 360 milioane euro în trimestrul I 2012), din care creditele intragrup au însumat 213 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au înregistrat o valoare negativă de 2 milioane euro (net).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 80 784 milioane euro la 31 martie 2013 (79,9 la sută din total datorie externă), în creştere cu 2,6 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2013 nivelul de 20303 milioane euro (20,1 la sută din total datorie externă), în creştere cu 0,3 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă a României la 31 martie 2013*
şi serviciul datoriei externe în trimestrul I 2013
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în trimestrul I 2013p
Sold la 31.12.2012p Sold la 31.03.2013p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 78 717 80 784 4 378
I.1. Datorie publică directăa) din care: 23 696 27 129 743
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2 144 2 026 142
I.2. Datorie public garantatăb) 1 426 1 389 50
I.3. Datorie negarantată public 37 130 36 921 1 934
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 810 7 425 840e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 8 655 7 920 811
II. Datorie externă pe termen scurt 20 251 20 303 6 792e
Total datorie externă (I+II) 98 968 101 087 11 170

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 33,1 la sută în trimestrul I 2013, comparativ cu 33,5 la sută în anul 2012. Gradul de acoperire4 a fost 8,0 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 martie 2013, comparativ cu 7,1 luni de importuri la 31 decembrie 2012.

 

Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.

Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă