Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

05.11.2013

În şedinţa din 5 noiembrie 2013, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,0 la sută pe an de la 4,25 la sută începând cu data de 6 noiembrie 2013;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 7 noiembrie 2013.

Datele macroeconomice relevă accelerarea dezinflaţiei datorită scăderii semnificative a preţurilor mărfurilor alimentare ca efect al recoltei agricole bune, al reducerii cotei TVA la pâine şi unele produse de panificaţie şi al disipării efectului de bază negativ din anul 2012. Aceşti factori se adaugă impactului exercitat de persistenţa deficitului de cerere agregată şi de ameliorarea anticipaţiilor inflaţioniste.

Sub influenţa factorilor menţionaţi, rata anuală a inflaţiei a coborât la nivelul de 1,88 la sută în luna septembrie 2013 faţă de 3,67 la sută în luna precedentă.

În acelaşi timp, rata medie anuală a inflaţiei a consemnat o reducere în luna septembrie 2013 la un nivel de 4,8 la sută de la 5,1 la sută în luna august. Rata medie anuală a inflaţiei determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum – indicator relevant pentru asigurarea comparabilităţii la nivel european şi evaluarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană – s-a redus în luna septembrie 2013 la un nivel de 4,1 la sută de la 4,4 la sută în luna august.

Îmbunătăţirea evoluţiei şi perspectivelor inflaţiei a permis BNR ajustarea graduală a conduitei politicii monetare în ultimele luni în condiţii compatibile cu ancorarea eficace a anticipaţiilor şi în paralel cu monitorizarea atentă a evoluţiilor interne şi internaţionale.

Exporturile, alături de producţia agricolă a acestui an, au reprezentat principalul motor al recentei revigorări a activităţii economice din România, contribuind la o corecție substanțială a deficitului de cont curent al balanței de plăți externe şi la dinamizarea producţiei industriale. În acelaşi timp cererea internă a manifestat o revenire modestă, prefigurată a se întări gradual.

Dinamica anuală reală a creditării sectorului privat rămâne în teritoriu negativ în pofida unei relative îmbunătăţiri a evoluţiei împrumuturilor în monedă naţională. Reducerile succesive ale ratei dobânzii de politică monetară din ultimele luni s-au reflectat favorabil, cu un anumit decalaj, asupra ratelor dobânzilor la împrumuturile acordate sectorului real.

Consolidarea transmisiei politicii monetară este astfel de natură să asigure premise pentru revigorarea creditării sustenabile, refacerea încrederii şi susţinerea creşterii economice. Există în continuare spaţiu pentru reducerea ratelor dobânzilor la împrumuturile acordate companiilor şi populaţiei, cu respectarea normelor de prudenţialitate.

În şedinţa de astăzi, CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei. Documentul indică perspectiva coborârii ratei inflaţiei către niveluri minime istorice în prima parte a anului 2014, pe fondul prelungirii impactului tranzitoriu al recoltei agricole din acest an şi al scăderii cotei TVA la unele produse de panificaţie.

Potrivit proiecţei actualizate, scăderea temporară, mai pronunţată a ratei inflaţiei în următoarele luni va fi urmată de evoluţia acesteia în interiorul intervalului de variaţie din jurul ţintei staţionare de 2,5 la sută până la finele orizontului de prognoză.

Riscurile asociate prognozei actualizate provin în principal din mediul extern, fiind legate de volatilitatea fluxurilor de capital în condiţiile procesului de dezintermediere transfrontalieră din sistemul bancar şi ale variabilităţii apetitului pentru risc al investitorilor.

În acest context, CA al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,0 la sută pe an de la 4,25 la sută. Astfel, începând cu 6 noiembrie 2013, rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) va coborî la nivelul de 7,0 la sută pe an de la 7,25 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit va fi de 1,0 la sută pe an. CA al BNR a decis totodată continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Ajustarea graduală a condiţiilor monetare vizează menţinerea în mod sustenabil a stabilităţii preţurilor pe termen mediu corespunzător ţintei anuale staţionare de 2,5 la sută. Această conduită va contribui la ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste la un nivel scăzut şi la redresarea sănătoasă, de durată a creditării sectorului privat.

Implementarea consecventă a unui mix adecvat al politicilor macroeconomice, în linie cu prevederile noului acord preventiv de finanţare externă încheiat cu instituţiile internaţionale, este de asemenea de natură să consolideze stabilitatea şi perspectivele creşterii economiei româneşti, întărind astfel rezistenţa acesteia faţă de şocuri externe.

BNR reafirmă că va monitoriza atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin calibrarea corespunzătoare a conduitei politicii monetare şi utilizarea adecvată a tuturor instrumentelor de care dispune, să asigure stabilitatea preţurilor pe termen mediu şi stabilitatea financiară.

Noul Raport trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 7 noiembrie 2013. Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 8 ianuarie 2014.Video:
» Briefing de presă 5 noiembrie 2013
» Conferință de presă 7 noiembrie 2013 - Raport trimestrial asupra inflației