Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

04.11.2014

În şedinţa din 4 noiembrie 2014, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,75 la sută pe an de la 3,0 la sută începând cu data de 5 noiembrie 2014;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută ale instituţiilor de credit la nivelul de 14 la sută de la 16 la sută începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie – 23 decembrie 2014. Rata rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei se menține la nivelul de 10 la sută.

În același timp, în scopul reducerii volatilității ratelor dobânzilor de pe piața monetară interbancară și al consolidării transmisiei semnalului de politică monetară, CA al BNR a decis îngustarea coridorului simetric format din ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la +/- 2,5 puncte procentuale de la +/-2,75 puncte procentuale. Astfel, începând cu data de 5 noiembrie 2014, rata dobânzii aferente facilităților de creditare (Lombard) se va reduce la 5,25 la sută pe an de la 5,75 la sută, în timp ce rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se va menține la 0,25 la sută pe an.

CA al BNR a analizat și aprobat Raportul trimestrial asupra inflației, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 6 noiembrie 2014.

Datele statistice evidenţiază menţinerea ratei anuale a inflaţiei la niveluri scăzute şi după epuizarea impactului reducerii cotei TVA pentru unele produse de panificaţie. Plasarea ratei anuale a inflaţiei sub valorile prognozate şi la limita de jos a intervalului de variaţie ţintit s-a datorat în principal evoluţiei temperate a preţurilor volatile ale produselor alimentare, inflaţiei scăzute din zona euro, precum şi efectelor persistente ale deficitului de cerere agregată şi ale ajustării descendente a anticipaţiilor inflaţioniste.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la nivelul de 1,54 la sută în luna septembrie faţă de 0,84 la sută în august 2014 pe fondul disipării efectului statistic al reducerii cotei TVA la unele produse de morărit şi panificaţie în anul 2013. În acelaşi timp, rata medie anuală a inflaţiei a rămas la nivelul de 1,2 la sută în luna septembrie, iar rata medie anuală a inflaţiei determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum – indicator relevant pentru evaluarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană – a fost de 1,3 la sută, nivel similar celui din luna anterioară.

În sectorul economiei reale cele mai recente date indică o relativă decelerare a dinamicii anuale a producţiei industriale în condiţiile redresării încă lente a cererii interne, în principal pe seama evoluţiei investiţiilor şi ale atenuării tendinţei ascendente a exporturilor.

Împrumuturile în monedă naţională au continuat să consemneze ritmuri pozitive de creştere în condiţiile propagării reducerilor succesive ale ratei dobânzii de politică monetară asupra ratelor dobânzilor la creditele noi acordate companiilor şi populaţiei. Dinamica anuală reală a creditului acordat sectorului privat a rămas însă în teritoriu negativ pe fondul accentuării contracţiei stocului de credite în valută şi al derulării operaţiunilor de eliminare a creditelor neperformante din bilanţurile instituţiilor de credit.

În şedinţa de astăzi, CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei. Faţă de prognoza din luna august, noua proiecţie indică o traiectorie aşteptată a inflaţiei sensibil mai redusă, rata anuală a acesteia urmând a se plasa la nivelul de 1,5 la sută în decembrie 2014 şi la 2,2 la sută la finalul anului 2015. Repoziţionarea traiectoriei ratei inflaţiei are ca resorturi principale persistenţa deficitului de cerere agregată, consolidarea pe un palier mai scăzut a anticipaţiilor privind inflaţia, influenţa exercitată de inflaţia redusă şi caracterul fragil al redresării activităţii economice din zona euro şi din alte ţări europene.

Riscurile asociate noii proiecţii sunt generate în continuare cu precădere de un grad ridicat de incertitudine cu privire la evoluţiile din mediul extern, în principal volatilitatea fluxurilor de capital în condiţiile variabilităţii apetitului pentru risc al investitorilor pe fondul ajustării conduitei politicii monetare a principalelor bănci centrale din lume, al procesului de dezintermediere transfrontalieră din sistemul bancar şi al tensiunilor geopolitice.

În aceste condiții, CA al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,75 la sută pe an de la 3,0 la sută, începând cu data de 5 noiembrie 2014, şi continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar.

În același timp, în scopul reducerii volatilităţii ratelor dobânzilor de pe piaţa monetară interbancară şi al consolidării transmisiei semnalului ratei dobânzii de politică monetară, CA al BNR a decis îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politicã monetară la +/- 2,5 puncte procentuale de la +/-2,75 puncte procentuale. Astfel, începând cu data de 5 noiembrie 2014, rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) se va reduce la 5,25 la sută pe an de la 5,75 la sută, în timp ce rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menţine la 0,25 la sută pe an.

Totodată, pentru continuarea procesului de armonizare a mecanismului rezervelor minime obligatorii cu standardele și practicile în materie ale Băncii Centrale Europene și principalelor bănci centrale ale statelor membre UE, CA al BNR a decis reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută la nivelul de 14 la sută de la 16 la sută începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014. Rata rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei se menţine la nivelul de 10 la sută.

Deciziile CA al BNR vizează asigurarea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, corespunzător ţintei staţionare de 2,5 la sută ±1 punct procentual concomitent cu revigorarea sustenabilă a activităţii de creditare, de natură să contribuie la realizarea unei creşteri economice echilibrate şi de durată.

CA al BNR reiterează că implementarea consecventă a unui mix adecvat de politici macroeconomice, în linie cu prevederile acordurilor de finanţare externă, precum şi reluarea în condiţii prudenţiale a procesului de intermediere financiară şi remunerarea adecvată a depozitelor bancare sunt esenţiale pentru consolidarea creşterii economice şi întărirea rezistenţei economiei româneşti la şocuri externe.

BNR reafirmă că utilizarea şi dozarea adecvată a tuturor instrumentelor de care dispune, în condiţiile monitorizării atente a evoluţiilor interne şi ale mediului economic internaţional, sunt de natură să asigure îndeplinirea obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu precum şi menţinerea stabilităţii financiare.

Noul Raport trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 6 noiembrie 2014. Potrivit calendarului aprobat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 7 ianuarie 2015.Video:
» Briefing de presă 4 noiembrie 2014
» Conferință de presă 6 noiembrie 2014 - Raport trimestrial asupra inflației