Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2020 (ianuarie - februarie)* 2021 (ianuarie - februarie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL4 0852 8301 2564 0432 5221 520
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR4953146441024386
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII57517684622
3. SERVICII DE TRANSPORT1 1895416471 186485701
    Transport maritim3552-164247-5
        pasageri000000
        mărfuri1834-161734-17
        altele18180251312
    Transport aerian98166-677399-27
        pasageri47141-963276-44
        mărfuri108414112
        altele411725271215
    Transport rutier957239718970256716
        pasageri606504
        mărfuri928201727945210735
        altele2236-142146-25
    Transport feroviar2228-632303
        pasageri000000
        mărfuri2126-431275
        altele02-202-2
    Transport pe canale navigabile interne16961476
        pasageri000000
        mărfuri25-2340
        altele134101046
    Servicii de transport prin conducte743524
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri220220
    Alte servicii auxiliare de transport2220126233
    Servicii poştale şi de curierat2921823203
4. TURISM/ CĂLĂTORII392877-486171391-219
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII71863871275
    Servicii de construcţii în străinătate6746384678
    Servicii de construcţii în România45-247-3
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII1737-201624-8
7. SERVICII FINANCIARE572532512724
    Servicii financiare directe492326452323
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)826642
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE22132-11117143-126
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE9454225211 046508538
    Servicii de telecomunicaţii12984451237746
    Servicii informatice702307395784387397
    Servicii informaţionale11432811384495
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI825683142972843127
    Servicii de cercetare-dezvoltare66633744231
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială344227118396287109
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice2261458125518767
            Servicii juridice149518109
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală541836562531
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice1581174018115427
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice118833614110041
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri41539322502514-13
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice22686140246104142
            Servicii de arhitectură000010
            Servicii de inginerie121191021192990
            Servicii ştiinţifice şi tehnice10465391287553
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier99-11074
        Leasing operaţional840-33851-43
        Servicii comerciale615111886820
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte111207-95149285-136
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE1013-31486
    Servicii audio-vizuale04-4422
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale10811074
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE710-4410-6

*) Date revizuite
**) Date provizorii