Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie - iulie)* 2020 (ianuarie - iulie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL15 04610 2654 78413 3278 1755 151
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 763971 6671 439851 354
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII2191714919615740
3. SERVICII DE TRANSPORT4 5942 0272 5673 7231 5202 201
    Transport maritim150184-34106147-39
        pasageri000010
        mărfuri69123-5555109-54
        altele806220523715
    Transport aerian480654-174209334-124
        pasageri312549-23780234-155
        mărfuri393724456-11
        altele1316863854443
    Transport rutier3 6349252 7093 0897552 334
        pasageri3172714014
        mărfuri3 5377592 7773 0066232 384
        altele64158-9467131-66
    Transport feroviar91103-117885-9
        pasageri100000
        mărfuri8692-57580-4
        altele210-707-5
    Transport pe canale navigabile interne542528512823
        pasageri000000
        mărfuri121111016-4
        altele411528411428
    Servicii de transport prin conducte4304323167
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri47-2670
    Alte servicii auxiliare de transport7567883777
    Servicii poştale şi de curierat6266-276761
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 5932 932-1 3397131 665-949
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII3074426424833217
    Servicii de construcţii în străinătate2801926123619217
    Servicii de construcţii în România272521314-3
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII43147-10262131-68
7. SERVICII FINANCIARE181103761859096
    Servicii financiare directe14993551547973
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)321221331122
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE51474-42570436-367
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE3 0611 3781 6833 4491 5211 927
    Servicii de telecomunicaţii491361131445288157
    Servicii informatice2 2278951 3322 5871 0971 490
    Servicii informaţionale344122221417136280
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3 1722 7823903 1822 470711
    Servicii de cercetare-dezvoltare169489-32124420734
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 4048365721 294831464
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice957545412840545295
            Servicii juridice782950612734
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1736610716460103
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice707452256614456157
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice447289159455286170
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 5971 4571421 6461 432214
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice792369423793341451
            Servicii de arhitectură642030
            Servicii de inginerie4189632040875333
            Servicii ştiinţifice şi tehnice368268101382262120
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier5579-241012675
        Leasing operaţional37146-10938119-82
        Servicii comerciale2371825424317173
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte477681-203471776-302
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE4364-21473313
    Servicii audio-vizuale915-679-2
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale3547-14402315
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1547-301334-21

*) Date revizuite
**) Date provizorii