Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2022 (ianuarie - martie)* 2023 (ianuarie - martie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL7 7245 4592 2659 0746 2322 843
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR7214268177238734
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII10067331227844
3. SERVICII DE TRANSPORT2 1601 0321 1282 3621 1341 228
    Transport maritim86175-88132163-31
        pasageri604605
        mărfuri44154-11160115-55
        altele372017654719
    Transport aerian114270-154148291-141
        pasageri24241-21721264-242
        mărfuri2222125215
        altele68662103697
    Transport rutier1 7774281 3491 8334991 334
        pasageri413403
        mărfuri1 7293411 3871 7794051 374
        altele4386-435193-43
    Transport feroviar55523866323
        pasageri100000
        mărfuri493415764828
        altele417-13912-3
    Transport pe canale navigabile interne24168341815
        pasageri000000
        mărfuri611-3613-6
        altele1761126521
    Servicii de transport prin conducte1311218315
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri77-1711-4
    Alte servicii auxiliare de transport514110645113
    Servicii poştale şi de curierat3243-1040372
4. TURISM/ CĂLĂTORII6701 466-7951 0741 785-710
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII1791816120117183
    Servicii de construcţii în străinătate1751316119513182
    Servicii de construcţii în România440632
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII16131-11516142-126
7. SERVICII FINANCIARE9197-612110812
    Servicii financiare directe844341936826
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)753-472739-12
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE21190-17021261-239
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE2 0248501 1732 3139991 313
    Servicii de telecomunicaţii2371587828420481
    Servicii informatice1 5015859141 7036761 028
    Servicii informaţionale286106181325121204
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 7051 5361682 0041 631373
    Servicii de cercetare-dezvoltare174819419378115
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială656455202862546316
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice427267160585327258
            Servicii juridice29820351125
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală473017713437
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice349228122479283197
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice2301864227621758
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri8731 001-1289501 007-58
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice341202138457244213
            Servicii de arhitectură02-1320
            Servicii de inginerie14283601758195
            Servicii ştiinţifice şi tehnice19611778280162118
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier2086-692430-5
        Leasing operaţional1455-412370-46
        Servicii comerciale1701036721614570
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte332555-224232520-288
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE281416581643
    Servicii audio-vizuale1411318016
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale15112411427
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE817-91122-12

*) Date revizuite
**) Date provizorii