Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2023 (ianuarie - martie)* 2024 (ianuarie - martie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL9 7595 9933 76710 2406 9073 332
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR8453481181239774
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII153767715110249
3. SERVICII DE TRANSPORT2 6411 1271 5152 7061 1931 512
    Transport maritim1471331414713413
        pasageri504303
        mărfuri5381-294971-20
        altele905240946431
    Transport aerian170297-127215361-147
        pasageri46266-22060307-246
        mărfuri201722122-1
        altele10414891333499
    Transport rutier2 0305261 5042 0305201 511
        pasageri605621-15
        mărfuri1 9714341 5381 9804031 578
        altele5291-394395-52
    Transport feroviar8549361035648
        pasageri000000
        mărfuri713931904842
        altele151051266
    Transport pe canale navigabile interne661353571740
        pasageri101000
        mărfuri16781496
        altele4964342933
    Servicii de transport prin conducte1831316611
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri713-7612-6
    Alte servicii auxiliare de transport815625935142
    Servicii poştale şi de curierat3834439371
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 0751 821-7469032 010-1 107
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2051818626758210
    Servicii de construcţii în străinătate1991318726052208
    Servicii de construcţii în România770861
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII1686-7018106-88
7. SERVICII FINANCIARE97103-711610016
    Servicii financiare directe685712796118
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)2847-1939390
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE20234-21426315-289
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE2 5389811 5572 7191 1671 551
    Servicii de telecomunicaţii2651768824216774
    Servicii informatice1 9796931 2852 1328721 261
    Servicii informaţionale296113183346128218
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI2 0871 4636232 4581 760698
    Servicii de cercetare-dezvoltare24110314126988180
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială715508208879602278
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice472311161573375198
            Servicii juridice30822441232
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală582632633232
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice384278107465331134
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice2441964730722779
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 1298532761 3091 069240
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice459189270498246252
            Servicii de arhitectură330330
            Servicii de inginerie1635311018364120
            Servicii ştiinţifice şi tehnice293133160311178133
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier28720281413
        Leasing operaţional2267-452378-55
        Servicii comerciale1881385021718036
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte432453-20545552-7
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE702941523518
    Servicii audio-vizuale1861219315
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale52242833330
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1219-71221-9

*) Date revizuite
**) Date provizorii