Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2021 (ianuarie - martie)* 2022 (ianuarie - martie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL5 8383 6962 1417 4185 2052 213
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR5684452464137605
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII7356171066937
3. SERVICII DE TRANSPORT1 7177479701 9788811 095
    Transport maritim6489-2683148-65
        pasageri303301
        mărfuri3168-3841117-75
        altele3122941329
    Transport aerian74186-112125225-100
        pasageri20156-13635183-149
        mărfuri2120124231
        altele341223671947
    Transport rutier1 4473641 0821 6043841 220
        pasageri706606
        mărfuri1 4122971 1151 5603031 256
        altele2867-383881-42
    Transport feroviar43386523913
        pasageri000000
        mărfuri41357483513
        altele330330
    Transport pe canale navigabile interne1917221174
        pasageri010000
        mărfuri512-7613-6
        altele14491439
    Servicii de transport prin conducte504909
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri000330
    Alte servicii auxiliare de transport4034646415
    Servicii poştale şi de curierat2316733249
4. TURISM/ CĂLĂTORII267656-3896531 529-876
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII115209513917121
    Servicii de construcţii în străinătate1121110113610126
    Servicii de construcţii în România39-637-5
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII1680-651657-41
7. SERVICII FINANCIARE93111-20100909
    Servicii financiare directe703635914448
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)2275-54945-39
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE16174-15819219-199
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE1 5336478851 9148321 084
    Servicii de telecomunicaţii1771136425617976
    Servicii informatice1 1424526891 385540844
    Servicii informaţionale21383132274111162
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 4221 1352861 7581 440318
    Servicii de cercetare-dezvoltare1631244018510678
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială565347217667469200
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice349217131392281113
            Servicii juridice2962333924
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală732845523120
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice2471836330924069
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice2161318527518887
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri6946642990586540
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice292141151393231163
            Servicii de arhitectură04-302-1
            Servicii de inginerie107377115410154
            Servicii ştiinţifice şi tehnice18410183239130109
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier1630-141640-25
        Leasing operaţional1363-481763-46
        Servicii comerciale119853416711947
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte252345-92313411-98
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE1596851670
    Servicii audio-vizuale62435332
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale872521338
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE715-9918-9

*) Date revizuite
**) Date provizorii