Directiva revizuită privind serviciile de plată (DSP2)


Directiva (UE) 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (în continuare DSP2) a fost transpusă în legislația națională în principal prin Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică. DSP2 este o directivă europeană care reglementează prestarea serviciilor de plată în Spațiul Economic European (Uniunea Europeană și Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

DSP2 vizează o serie de obiective precum:

 • dezvoltarea unor modalități de plată electronică mai integrate și mai sigure, prin stimularea diversității, eficienței și transparenței serviciilor de plată;
 • creșterea încrederii utilizatorilor de servicii de plată în piața integrată a plăților, prin asigurarea unui nivel ridicat al protecției acestora;
 • sporirea securității serviciilor de plată;
 • creșterea competitivității în ceea ce privește prestarea de servicii de plată.

În înțelesul Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, serviciu de plată este oricare dintre următoarele:

 1. servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăti, precum şi toate operațiunile necesare pentru funcționarea unui cont de plăţi;
 2. servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate operațiunile necesare pentru funcționarea unui cont de plăti;
 3. efectuarea următoarelor operațiuni de plată în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, operaţiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, operațiuni de transfer-credit, inclusiv operaţiuni cu ordine de plată programată;
 4. efectuarea următoarelor operaţiuni de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată: debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, operaţiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, operaţiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plată programată;
 5. emiterea de instrumente de plată şi/sau acceptarea de operaţiuni de plată;
 6. remiterea de bani;
 7. servicii de iniţiere a plăţii;
 8. servicii de informare cu privire la conturi.

Conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, pe teritoriul României pot presta servicii de plată următoarele categorii de prestatori de servicii de plată:

 1. instituţii de credit;
 2. instituţii emitente de monedă electronică;
 3. furnizori de servicii poştale giro care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ naţional aplicabil;
 4. instituţii de plată;
 5. furnizori specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi;
 6. Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale, atunci când acestea nu acţionează în calitate de autorităţi monetare sau în altă calitate ce implică exerciţiul autorităţii publice;
 7. statele membre sau autorităţile lor regionale ori locale, atunci când acestea nu acţionează în calitatea lor de autorităţi publice.


Cum se poate beneficia de condițiile oferite de noul cadru de reglementare?


Puteți iniția plăți pe întregul teritoriu al Spațiului Economic European (SEE) la fel de ușor și de sigur ca în țara (Statul Membru) dvs. de origine. Comercianții nu vă mai pot percepe costuri suplimentare atunci când plătiți cu un card emis de un prestator de servicii de plată care activează în SEE. Aceste norme acoperă toate tipurile de plăți (de ex. viramentele bancare/transferuri credit, debitările directe, plățile cu cardul etc).

Mai multe detalii despre drepturile utilizatorilor de servicii de plată în Europa pot fi regăsite în  broșura Comisiei Europene.


Cadrul legal specific DSP2 include:

DSP2 și utilizatorii de servicii de plată

Legea nr. 209/2019 permite utilizatorilor de servicii de plată (persoane fizice și persoane juridice) care dețin un cont accesibil online să folosească noile tipuri de servicii de plată, respectiv: servicii de informare cu privire la conturi și cele de inițiere a plății.

Există reguli clare cu privire la inițierea unei operațiuni de plată și consultarea datelor contului/conturilor de plăți deținute de utilizatorul serviciilor de plată prin intermediul prestatorilor de servicii de plată (PSP), alții decât prestatorul/prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont de plăți. Prin folosirea unui serviciu de informare cu privire la conturi puteți avea o privire de ansamblu asupra tuturor conturilor dvs. de plăți, accesibile online, deținute la unul sau mai mulți prestatori de servicii de plată care vă oferă servicii de administrare conturi de plăți (ASPSP – account servicing payment service providers).

Legea nr. 209/2019 guvernează accesul prestatorilor de servicii de plată care furnizează servicii de inițiere a plăți, a celor care furnizează servicii de informare cu privire la conturi, precum și a celor care emit instrumente de plată pe bază de card (denumiți generic „terțe părți” – TPP, sau „third party provider”) fără a deține contul de plăți al plătitorului, la conturile de plăți accesibile online deținute de utilizatorii de servicii de plată la unul sau mai mulți ASPSP.

Un prestator de servicii de plată, care nu este prestatorul de servicii de plată care vă oferă servicii de administrare cont de plăți, are dreptul de a iniția o plată în numele dvs. sau de a accesa date/informații cu privire la contul/conturile de plăți deținut/deținute de dvs. numai după ce obține acordul dvs. expres și prealabil.

Începând cu data de 14.09.2019, orice prestator de servicii de plată aplică autentificarea strictă a utilizatorului serviciilor de plată, atunci când plătitorul (a) își accesează online contul de plăți (direct sau prin intermediul unui TPP), (b) inițiază o operațiune de plată electronică (direct sau prin intermediul unui TPP), sau (c) întreprinde orice acțiune, printr-un canal la distanță, care poate implica un risc de fraudare a plății sau alte abuzuri. Excepțiile sunt prevăzute în cadrul CAPITOLULUI III din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare.

În alegerea serviciului de plată furnizat online sau prin intermediul dispozitivelor mobile Autoritatea Bancară Europeană a identificat unele aspecte esențiale pe care ar trebui să le aveți în vedere. Mai multe detalii pot fi obținute  aici.

DSP2 și prestatorii de servicii de plată

Legea nr. 209/2019 conferă utilizatorilor serviciilor de plată dreptul de a folosi servicii de plată oferite de TPP-uri și obligă, în acest sens, ASPSP să permită accesul la conturile de plăți ale utilizatorului punând la dispoziția TPP-urilor o interfață dedicată, sau adaptând o interfață utilizată deja de către aceștia în relația cu utilizatorii de servicii de plată. Aceste servicii pot fi folosite pentru a iniția transferuri de fonduri și pentru a comunica date și informații despre contul/conturile de plăți. Lista prestatorilor de servicii de plată autorizați sau înregistrați de Banca Națională a României și prestatorilor de servicii de plată autorizați sau înregistrați în alte state membre care furnizează servicii de plată pe teritoriul României se regăsește pe pagina de internet a BNR, la secțiunea Registre și Liste.

ASPSP care au optat pentru o interfață specifică pot fi scutiți de obligația de a crea mecanismul de urgență aferent acesteia dacă dovedesc îndeplinirea condițiilor specificate la Art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare.

Furnizorii de servicii de inițiere a plății sprijină utilizatorii de servicii de plată să inițieze plăți în mediul electronic și să informeze comerciantul imediat despre inițierea plății. Acest lucru permite expedierea bunurilor sau accesul imediat la serviciile achiziționate online.

Prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi dau posibilitatea utilizatorilor de servicii de plată să aibă o vedere de ansamblu asupra situației lor financiare. Spre exemplu, un utilizator poate să își creeze un buget pe categorii de cheltuieli, prin consolidarea informațiilor aferente conturilor de plăți accesibile online deținute la mai mulți ASPSP.

Cerințe aplicabile prestatorilor serviciilor de plată

Secțiunea Servicii de plată