Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 M3 - M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2016 179 980,2 134 045,7 314 026,0 108,6 314 134,6 144 983,2 169 151,4 220 100,6
2017 210 636,4 139 368,5 350 004,8 107,0 350 111,8 158 988,7 191 123,0 232 603,3
2018 235 126,3 145 949,1 381 075,3 - 381 075,3 166 577,6 214 497,6 251 100,1
2018 T4 235 126,3 145 949,1 381 075,3 - 381 075,3 166 577,6 214 497,6 251 100,1
2019 T1 233 685,8 149 404,2 383 090,0 - 383 090,0 173 818,7 209 271,2 254 907,7
2019 T2 245 057,4 145 418,7 390 476,1 1,7 390 477,8 171 846,5 218 631,3 259 570,9
2019 T3 256 884,3 143 538,0 400 422,3 - 400 422,3 187 835,0 212 587,3 266 776,2
iul. 2019 246 622,0 144 798,7 391 420,6 - 391 420,6 185 261,1 206 159,5 262 641,9
aug. 2019 250 281,7 146 018,4 396 300,0 - 396 300,0 189 149,7 207 150,2 264 638,6
sep. 2019 256 884,3 143 538,0 400 422,3 - 400 422,3 187 835,0 212 587,3 266 776,2
oct. 2019 257 245,7 147 135,2 404 380,9 - 404 380,9 186 762,5 217 618,4 268 294,7
nov. 2019 265 446,9 146 473,7 411 920,6 - 411 920,6 183 722,9 228 197,6 268 671,9
variaţii procentuale anuale
2016 20,3 -1,9 9,8 -16,1 9,7 33,4 -4,8 1,2
2017 17,0 4,0 11,5 -1,5 11,5 9,7 13,0 5,7
2018 11,6 4,7 8,9 -100,0 8,8 4,8 12,2 8,0
2018 T4 11,6 4,7 8,9 -100,0 8,8 4,8 12,2 8,0
2019 T1 12,3 4,3 9,1 -100,0 9,0 4,7 12,9 7,7
2019 T2 12,7 0,3 7,8 -98,8 7,7 8,9 6,8 7,1
2019 T3 15,4 - 9,4 -100,0 9,3 17,2 3,2 7,7
iul. 2019 12,6 2,5 8,7 -100,0 8,6 16,7 2,3 7,9
aug. 2019 12,8 2,0 8,6 -100,0 8,5 17,5 1,4 8,0
sep. 2019 15,4 - 9,4 -100,0 9,3 17,2 3,2 7,7
oct. 2019 15,5 1,2 9,9 -100,0 9,8 11,5 8,4 7,5
nov. 2019 15,6 - 9,5 -100,0 9,5 11,0 8,3 7,2

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica