Statistica datoriei externe - BPM6


Stocul de datorie externă este structurat pe sectoare instituţionale (administratia publică, banca centrală, societăţi care acceptă depozite exclusiv banca centrală, alte sectoare), scadenţa iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale si avansuri, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive, drepturi speciale de tragere (alocări)). În acest format datele sunt raportate în cadrul standardului FMI de diseminare a datelor statistice – SDDS.

Începând cu luna septembrie 2014, datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Structura pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare

  T2/2019 T3/2019 T4/2019 T1/2020 T2/2020
milioane euro - sfârşitul perioadei
I. DATORIA EXTERNĂ72 791,774 726,073 170,473 669,377 202,6
    1. Administraţia publică38 243,941 256,639 657,341 087,245 438,2
        Termen scurt332,6465,2252,8125,6225,5
            Numerar şi depozite303,5454,8235,562,2150,2
            Titluri de natura datoriei2,82,513,059,269,8
            Împrumuturi2,12,12,12,12,1
            Credite comerciale şi avansuri24,25,82,22,23,4
            Alte pasive-----
        Termen lung37 911,340 791,339 404,540 961,645 212,7
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei29 846,332 833,931 609,632 793,436 930,3
            Împrumuturi8 061,17 953,57 791,08 164,48 278,6
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive3,94,03,93,93,9
    2. Banca Centrala1 205,11 231,11 216,61 229,01 209,7
        Termen scurt2,41,90,43,10,6
            Numerar şi depozite2,41,90,43,10,6
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
        Termen lung1 202,61 229,21 216,11 226,01 209,1
            Drepturi speciale de tragere (alocari)1 202,61 229,21 216,11 226,01 209,1
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    3. Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala7 956,57 968,37 838,87 591,37 365,6
        Termen scurt3 576,23 719,03 760,43 559,13 402,1
            Numerar şi depozite3 549,23 666,43 717,23 525,63 370,9
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive27,052,743,233,531,2
        Termen lung4 380,34 249,34 078,44 032,23 963,6
            Numerar şi depozite4 347,34 208,13 911,63 894,93 800,9
            Titluri de natura datoriei33,041,2166,8137,3162,6
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    4. Alte sectoare25 386,224 270,024 457,723 761,823 189,0
        Termen scurt11 885,910 929,010 482,99 512,39 100,5
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi1 799,71 767,41 622,31 562,11 703,2
            Credite comerciale şi avansuri9 106,58 705,98 691,07 779,77 219,8
            Alte pasive979,7455,7169,6170,5177,5
        Termen lung13 500,313 341,013 974,814 249,514 088,5
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei8,38,1344,51 079,71 144,4
            Împrumuturi13 158,112 959,613 228,512 858,012 665,3
            Credite comerciale şi avansuri306,3360,7382,8293,8261,2
            Alte pasive27,512,619,018,017,6
II. INVESTIŢIA DIRECTĂ: INSTRUMENTE DE NATURA DATORIEI32 859,632 986,532 702,434 249,334 249,1
    Instrumente de natura datoriei ale întreprinderii de investiţie directă către investitorul direct23 340,924 313,424 111,624 214,524 189,4
    Instrumente de natura datoriei ale investitorului direct către întreprinderea de investiţie directă43,643,843,743,743,6
    Instrumente de natura datoriei între societăţi din acelaşi grup9 475,18 629,38 547,19 991,110 016,1
III. DATORIE EXTERNĂ BRUTĂ (I+II)105 651,3107 712,5105 872,8107 918,7111 451,7