Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2020 (ianuarie - februarie)* 2021 (ianuarie - februarie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT18 18118 611-43117 26118 888-1 627
    Bunuri şi servicii14 92216 284-1 36114 49816 080-1 582
        Bunuri 10 83713 454-2 61710 45513 558-3 102
            Mărfuri generale10 79613 454-2 65810 45013 558-3 107
            Merchanting - export net42-425-5
                Merchanting - bunuri achiziţionate -83--83-105--105
                Merchanting - bunuri vândute 124-124110-110
        Servicii4 0852 8301 2564 0432 5221 520
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor4953146441024386
            Servicii de întreţinere şi reparaţii57517684622
            Servicii de transport1 1895416471 186485701
            Turism / Călătorii392877-486171391-219
            Servicii de construcţii71863871275
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii1737-201624-8
            Servicii financiare572532512724
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale22132-11117143-126
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale9454225211 046508538
            Alte servicii pentru afaceri825683142972843127
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale1013-31486
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte710-4410-6
    Venituri primare2 2731 4977752 1531 840313
        Remunerarea salariaţilor5982557355423531
        Venituri din investiţii1381 437-1 298881 782-1 694
            Venituri din investiţii directe121 108-1 09601 410-1 410
            Venituri din investiţii de portofoliu64268-20435282-246
            Venituri din alte investiţii461-57590-85
            Venituri din active de rezervă60-6047-47
        Alte venituri primare1 536351 5011 510351 475
    Venituri secundare985830156610968-357
        Administraţia publică431508-7760669-609
        Alte sectoare554322232551298252
2. CONTUL DE CAPITAL850448061375186
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse28411272975146
    Transferuri de capital5663353240040
        Administraţia publică557055736036
        Alte sectoare933-25404
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR3 5844 936-1 352-1 305-102-1 202
    Investiţii directe-163511-67530608-578
        Participaţii la capital 0380-3800824-824
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor0-3333-160-160
            Reinvestirea profiturilor-413-413-664-664
        Instrumente de natura datoriei-163132-29530-216246
    Investiţii de portofoliu-654 843-4 90816217145
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii2-646721119
            Participaţii la capital-24-8964331815
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii27242-12-7-6
        Instrumente de natura datoriei-684 907-4 9751416136
            Termen scurt-688-76-15-6
            Termen lung04 899-4 8981421141
    Derivate financiare-170-17-30-3
    Alte investiţii927-4181 346850-7261 577
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu2-20-0
        Numerar şi depozite892-3151 208740-5841 324
            Termen scurt715-247963824-4161 240
            Termen lung177-68245-84-16884
        Împrumuturi21210-7-220213
            Termen scurt49-409012-2840
            Termen lung-2961-91-18-192174
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate-8-124000
        Credite comerciale şi avansuri24-1121371036736
            Termen scurt-17-105883863-25
            Termen lung42-74964461
        Alte creanţe / angajamente externe-40-414114
            Termen scurt01015113
            Termen lung-40-4-1-20
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă2 902-2 902-2 342--2 342

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.