Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2023 (ianuarie - februarie)* 2024 (ianuarie - februarie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT23 57625 746-2 17224 02726 735-2 707
    Bunuri şi servicii20 16522 006-1 84120 46722 725-2 258
        Bunuri 14 02018 261-4 24114 01818 220-4 202
            Mărfuri generale14 01318 261-4 24814 00518 220-4 215
            Merchanting - export net7-713-13
                Merchanting - bunuri achiziţionate -118--118-88--88
                Merchanting - bunuri vândute 125-125101-101
        Servicii6 1463 7452 4016 4494 5041 945
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor5262150552825503
            Servicii de întreţinere şi reparaţii794732946728
            Servicii de transport1 6547029521 764776987
            Turism / Călătorii7271 158-4313611 309-948
            Servicii de construcţii1211210917338135
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii1158-461276-64
            Servicii financiare5671-1675687
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale13126-11317200-183
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale1 6306301 0001 7847641 019
            Alte servicii pentru afaceri1 2758893861 5981 142456
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale461828342312
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte812-4814-6
    Venituri primare2 5222 801-2792 2743 069-795
        Remunerarea salariaţilor6896162872869659
        Venituri din investiţii2622 692-2 4303182 951-2 633
            Venituri din investiţii directe232 095-2 07302 085-2 085
            Venituri din investiţii de portofoliu52382-33055561-507
            Venituri din alte investiţii67214-14785305-220
            Venituri din active de rezervă120-120179-179
        Alte venituri primare1 571481 5241 228491 179
    Venituri secundare888940-521 286941345
        Administraţia publică244524-2804784699
        Alte sectoare644417227808472336
2. CONTUL DE CAPITAL31482232742194548
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse1368253142194-51
    Transferuri de capital17901795990599
        Administraţia publică17801785960596
        Alte sectoare000402
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR8 60810 435-1 8275 4618 411-2 950
    Investiţii directe8042 159-1 3552001 425-1 225
        Participaţii la capital 01 602-1 60201 104-1 104
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor0122-122-209-209
            Reinvestirea profiturilor-1 481-1 481-895-895
        Instrumente de natura datoriei804556247200321-121
    Investiţii de portofoliu-7118 721-9 432-416 702-6 743
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii47-4896107-89196
            Participaţii la capital22-578069-95164
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii2591538732
        Instrumente de natura datoriei-7578 770-9 528-1476 792-6 939
            Termen scurt-4901-492-209-5-203
            Termen lung-2678 769-9 036626 797-6 736
    Derivate financiare8308356056
    Alte investiţii2 971-4453 4151 8992841 615
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-00-0
        Numerar şi depozite2 755-4053 1602 040-4652 504
            Termen scurt2 751-3893 1402 033-4432 476
            Termen lung5-15207-2229
        Împrumuturi124-382505-34770-804
            Termen scurt135-1414950-81132
            Termen lung-11-367357-83852-936
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate-184-18-166-56-4-51
        Credite comerciale şi avansuri314333-1764-53118
            Termen scurt440334107-25-7449
            Termen lung-126-2-124912169
        Alte creanţe / angajamente externe-3927-66-1161-117
            Termen scurt-4127-68-1172-119
            Termen lung201002
        DST (alocări)-00-35-35
    Active de rezervă5 461-5 4613 347-3 347

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.