Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie - iulie)* 2020 (ianuarie - iulie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT59 17065 207-6 03851 64356 506-4 863
    Bunuri şi servicii52 24156 918-4 67544 86949 811-4 941
        Bunuri 37 19546 654-9 45931 54141 634-10 094
            Mărfuri generale37 17446 654-9 48031 43441 634-10 201
            Merchanting - export net21-21106-106
                Merchanting - bunuri achiziţionate -213--213-304--304
                Merchanting - bunuri vândute 234-234410-410
        Servicii15 04610 2654 78413 3278 1755 151
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 763971 6671 439851 354
            Servicii de întreţinere şi reparaţii2191714919615740
            Servicii de transport4 5942 0272 5673 7231 5202 201
            Turism / Călătorii1 5932 932-1 3397131 665-949
            Servicii de construcţii3074426424833217
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii43147-10262131-68
            Servicii financiare181103761859096
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale51474-42570436-367
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale3 0611 3781 6833 4491 5211 927
            Alte servicii pentru afaceri3 1722 7823903 1822 470711
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale4364-21473313
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte1547-301334-21
    Venituri primare3 9915 727-1 7363 8444 636-792
        Remunerarea salariaţilor1 875611 8151 470631 407
        Venituri din investiţii3745 513-5 1384794 440-3 961
            Venituri din investiţii directe274 247-4 220283 354-3 325
            Venituri din investiţii de portofoliu141906-764232879-648
            Venituri din alte investiţii34361-32725208-184
            Venituri din active de rezervă173-173194-194
        Alte venituri primare1 7411531 5871 8961311 765
    Venituri secundare2 9382 5653742 9272 059868
        Administraţia publică7931 560-7679961 185-188
        Alte sectoare2 1441 0021 1411 9328741 058
2. CONTUL DE CAPITAL1 7553571 3972 169972 072
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse4836441763040589
    Transferuri de capital1 2742929811 539571 480
        Administraţia publică1 2602929671 53001 530
        Alte sectoare12012957-49
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR4 1897 571-3 3824 9898 553-3 562
    Investiţii directe3803 728-3 348-1 26626-1 291
        Participaţii la capital -152 490-2 5060746-746
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor-151 573-1 588-380-380
            Reinvestirea profiturilor-916-916-365-365
        Instrumente de natura datoriei3951 236-842-1 266-721-545
    Investiţii de portofoliu1 2714 292-3 021-4510 083-10 130
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1-31031166-432500
            Participaţii la capital-8-2302226-290294
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii8-818762-143204
        Instrumente de natura datoriei1 2714 602-3 332-11410 515-10 630
            Termen scurt12-30432056-36
            Termen lung1 2584 632-3 375-13210 460-10 593
    Derivate financiare606-300-30
    Alte investiţii364-4508132 236-1 5563 794
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu-1--12-2
        Numerar şi depozite-975-768-2102 510-5293 039
            Termen scurt-86917-8892 122-3062 429
            Termen lung-106-784679386-221608
        Împrumuturi-112-833719167271-103
            Termen scurt-8868-1561437965
            Termen lung-26-90187624191-167
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate34-138-17-287
        Credite comerciale şi avansuri1 396611785-426-1 358932
            Termen scurt988592397-756-1 378621
            Termen lung4071839033219312
        Alte creanţe / angajamente externe23544-519187-87
            Termen scurt28535-508590-86
            Termen lung-67-13-4-40
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă2 167-2 1674 097-4 097

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.