Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - august)* 2019 (ianuarie - august)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL14 8379 3435 49216 87911 0275 851
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 9011281 7711 9771131 865
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII211206724918760
3. SERVICII DE TRANSPORT4 4951 9112 5855 1522 2872 865
    Transport maritim100146-48167204-37
        pasageri000000
        mărfuri61131-6981139-61
        altele351621866523
    Transport aerian453517-63538737-200
        pasageri250421-171348618-269
        mărfuri3732844440
        altele165661001497771
    Transport rutier3 6119542 6574 0741 0443 031
        pasageri2781934826
        mărfuri3 5177802 7383 9678563 114
        altele68167-9971179-109
    Transport feroviar90100-10104117-11
        pasageri03-2000
        mărfuri8387-399104-5
        altele611-3110-8
    Transport pe canale navigabile interne493416613030
        pasageri000000
        mărfuri161511414-1
        altele342012471731
    Servicii de transport prin conducte4804849049
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri92568-1
    Alte servicii auxiliare de transport6168-883759
    Servicii poştale şi de curierat7686-107075-3
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 5572 372-8161 6772 817-1 138
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2945424135048301
    Servicii de construcţii în străinătate2642224032022298
    Servicii de construcţii în România3031030264
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII25148-12549157-106
7. SERVICII FINANCIARE2291468320712283
    Servicii financiare directe1851374916811354
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)4283439829
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE51527-47656533-478
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE2 9771 3211 6573 5101 5711 942
    Servicii de telecomunicaţii523406118571413157
    Servicii informatice2 1037841 3212 5491 0281 522
    Servicii informaţionale351133220393130263
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3 0552 4695863 5873 078509
    Servicii de cercetare-dezvoltare170224-54199522-324
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 3628984651 625928700
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice8595812781 110607503
            Servicii juridice553322963464
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1726810418673114
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice631478152828503327
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice504319187517321197
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 5231 3471741 7591 627135
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice777391385859421440
            Servicii de arhitectură813833
            Servicii de inginerie42099321450106341
            Servicii ştiinţifice şi tehnice3492886040230994
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier3070-406684-16
        Leasing operaţional31145-11541162-121
        Servicii comerciale2221685627020861
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte462572-113525754-230
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE4058-164568-22
    Servicii audio-vizuale816-7918-9
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale3342-103549-12
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE0701750-31

*) Date revizuite
**) Date provizorii