Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - martie)* 2019 (ianuarie - martie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL5 0323 1231 9105 7173 9191 797
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR6985564374039700
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII767421018121
3. SERVICII DE TRANSPORT1 5006208811 695779916
    Transport maritim3345-126188-28
        pasageri000000
        mărfuri2139-194881-34
        altele11571266
    Transport aerian134163-30154221-67
        pasageri70131-6274174-98
        mărfuri129321176
        altele512228573026
    Transport rutier1 2213199031 3593581 001
        pasageri836936
        mărfuri1 1902579341 3292981 031
        altele2359-362159-38
    Transport feroviar343313538-3
        pasageri000000
        mărfuri322923335-2
        altele14-103-1
    Transport pe canale navigabile interne1710818126
        pasageri000000
        mărfuri631630
        altele11651264
    Servicii de transport prin conducte1801815015
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri403330
    Alte servicii auxiliare de transport2024-42327-6
    Servicii poştale şi de curierat2327-52831-3
4. TURISM/ CĂLĂTORII455751-296480887-406
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII10618871192196
    Servicii de construcţii în străinătate91684100991
    Servicii de construcţii în România1513318125
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII1077-67766-60
7. SERVICII FINANCIARE903456743837
    Servicii financiare directe723241623328
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)182151269
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE18200-18126204-179
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE1 0214495731 175451724
    Servicii de telecomunicaţii1741314319515343
    Servicii informatice724274449835247587
    Servicii informaţionale12242811455094
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 0458262181 2681 326-58
    Servicii de cercetare-dezvoltare5665-972394-322
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială463313151561333228
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice28821573348221128
            Servicii juridice1812621159
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală682543792752
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice2021782424818168
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice1759878213113100
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri5274497763659936
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice267135132332174158
            Servicii de arhitectură3001209
            Servicii de inginerie1393011016249113
            Servicii ştiinţifice şi tehnice1251042115912336
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier928-181830-13
        Leasing operaţional1150-391356-42
        Servicii comerciale775819956332
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte164181-18178278-100
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE1418-6332310
    Servicii audio-vizuale37-536-3
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale1112-1291812
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE01006-6

*) Date revizuite
**) Date provizorii