Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 2020
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL27 05718 4048 65323 43613 8029 633
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 9701652 8062 5321342 396
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII405306100363253113
3. SERVICII DE TRANSPORT7 9663 6294 3386 7952 5954 201
    Transport maritim262332-69205254-49
        pasageri101010
        mărfuri117208-93100183-84
        altele144124201046937
    Transport aerian8601 245-387354519-162
        pasageri5391 034-496126387-263
        mărfuri8197-156275-11
        altele24111512516656111
    Transport rutier6 2631 5814 6815 6801 3354 345
        pasageri51134131330
        mărfuri6 0981 2934 8075 5271 0864 437
        altele114277-165121243-124
    Transport feroviar159177-18146154-8
        pasageri110000
        mărfuri149158-81431430
        altele416-12012-6
    Transport pe canale navigabile interne884647824340
        pasageri000000
        mărfuri2122-220200
        altele672147642542
    Servicii de transport prin conducte811804044-5
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri912-25110
    Alte servicii auxiliare de transport1341261015012424
    Servicii poştale şi de curierat108114-213011715
4. TURISM/ CĂLĂTORII3 1945 360-2 1641 2532 631-1 379
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII5187444549263430
    Servicii de construcţii în străinătate4823644646934436
    Servicii de construcţii în România404012229-9
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII84219-13587218-130
7. SERVICII FINANCIARE337172161293160134
    Servicii financiare directe276154124255139114
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)572139402219
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE97838-738120815-695
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE5 5912 5103 0815 9392 6783 259
    Servicii de telecomunicaţii842606234770513257
    Servicii informatice4 1131 6612 4504 4291 9292 499
    Servicii informaţionale637241395742237505
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI5 7574 9478095 4494 1461 304
    Servicii de cercetare-dezvoltare314638-32539636034
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială2 5271 5539752 3041 449855
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1 7411 0237151 513938574
            Servicii juridice12147761064461
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală359122237307104203
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice1 2608574021 098790308
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice789530259794512281
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri2 9152 7561622 7512 337413
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice1 4806448351 374561816
            Servicii de arhitectură894050
            Servicii de inginerie774168606699147551
            Servicii ştiinţifice şi tehnice693470224672406265
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier110122-131214179
        Leasing operaţional63255-19260198-141
        Servicii comerciale40834265409285124
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte8571 389-5327871 253-465
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE1091027905337
    Servicii audio-vizuale442520251116
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale6677-12633922
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE2583-562359-36

*) Date revizuite
**) Date provizorii