Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 2019
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL23 79415 4328 36226 32317 7718 553
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 9381822 7542 9461542 794
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII35131439386282105
3. SERVICII DE TRANSPORT6 9102 9323 9797 8563 5104 344
    Transport maritim155215-63242309-68
        pasageri000000
        mărfuri94190-95112204-92
        altele55253212710625
    Transport aerian676800-1239361 274-340
        pasageri369649-2806291 065-434
        mărfuri5546117089-21
        altele251107142239120119
    Transport rutier5 5801 4684 1146 1191 4894 631
        pasageri391229521046
        mărfuri5 4421 2074 2365 9531 2274 724
        altele99250-152112251-139
    Transport feroviar140153-14155164-10
        pasageri03-2100
        mărfuri129136-6143148-2
        altele816-4715-7
    Transport pe canale navigabile interne745222864344
        pasageri000000
        mărfuri2423121200
        altele493117652342
    Servicii de transport prin conducte6806877077
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri1365912-2
    Alte servicii auxiliare de transport94107-1412711416
    Servicii poştale şi de curierat113127-14102108-6
4. TURISM/ CĂLĂTORII2 8794 521-1 6473 1765 318-2 143
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII4678538351867451
    Servicii de construcţii în străinătate4083637147133439
    Servicii de construcţii în România604813483414
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII34219-18868215-143
7. SERVICII FINANCIARE336208129328175153
    Servicii financiare directe27619385274152122
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)581345542435
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE86814-72994807-714
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE4 7952 0892 7075 3672 3902 979
    Servicii de telecomunicaţii816626191844626222
    Servicii informatice3 4181 2602 1603 9251 5452 380
    Servicii informaţionale562206358600218379
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI4 8963 9619345 4704 678793
    Servicii de cercetare-dezvoltare279341-62295611-317
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială2 1791 3738082 3861 460926
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1 3778984791 631985647
            Servicii juridice8550361184275
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală282106176321123198
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice1 0097412681 193818376
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice802476328756476279
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri2 4382 2461892 7862 608181
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice1 2526456071 375616759
            Servicii de arhitectură244161095
            Servicii de inginerie656175481696164530
            Servicii ştiinţifice şi tehnice573465109667444224
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier68105-3885139-55
        Leasing operaţional50229-18263232-170
        Servicii comerciale3552599840731493
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte7131 006-2978561 306-447
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE1029498598-14
    Servicii audio-vizuale1322-81924-6
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale8972197073-6
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE013-62575-50

*) Date revizuite
**) Date provizorii