Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2023 (ianuarie - februarie)* 2024 (ianuarie - februarie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL6 1463 7452 4016 4494 5041 945
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR5262150552825503
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII794732946728
3. SERVICII DE TRANSPORT1 6547029521 764776987
    Transport maritim9082895878
        pasageri302202
        mărfuri3350-183246-13
        altele553224614220
    Transport aerian110187-77142235-94
        pasageri31169-13840200-159
        mărfuri121011414-1
        altele67858872265
    Transport rutier1 2613239381 320337984
        pasageri303414-10
        mărfuri1 2242659591 2882611 028
        altele3357-242862-34
    Transport feroviar573324683732
        pasageri000000
        mărfuri482622603228
        altele1073844
    Transport pe canale navigabile interne41833371126
        pasageri000000
        mărfuri844864
        altele3242828622
    Servicii de transport prin conducte12291147
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri510-648-4
    Alte servicii auxiliare de transport523517613328
    Servicii poştale şi de curierat2621526241
4. TURISM/ CĂLĂTORII7271 158-4313611 309-948
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII1211210917338135
    Servicii de construcţii în străinătate117811016834134
    Servicii de construcţii în România55-1540
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII1158-461276-64
7. SERVICII FINANCIARE5671-1675687
    Servicii financiare directe3840-150429
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)1732-1526260
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE13126-11317200-183
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE1 6306301 0001 7847641 019
    Servicii de telecomunicaţii1641135015711046
    Servicii informatice1 3014478531 406570837
    Servicii informaţionale166709622184137
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 2758893861 5981 142456
    Servicii de cercetare-dezvoltare140717117359113
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială419305114568390178
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice27018189368242126
            Servicii juridice1861229821
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală361422412121
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice2161625529821385
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice1491242520014951
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri715513202857692165
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice304107197329158171
            Servicii de arhitectură220220
            Servicii de inginerie9923761193980
            Servicii ştiinţifice şi tehnice2038212120811692
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier164111898
        Leasing operaţional1443-291551-36
        Servicii comerciale124794514311627
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte257281-23353359-6
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE461828342312
    Servicii audio-vizuale113812210
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale35161922220
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE812-4814-6

*) Date revizuite
**) Date provizorii