Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie - mai)* 2020 (ianuarie - mai)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL10 3887 0493 3429 5995 8803 719
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 246661 18195471882
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII15212032120128-7
3. SERVICII DE TRANSPORT3 1951 3831 8112 8001 1541 646
    Transport maritim105129-2490131-39
        pasageri000010
        mărfuri4887-404586-40
        altele56421545432
    Transport aerian299411-112160229-66
        pasageri187341-15468162-95
        mărfuri2523229245
        altele884741654122
    Transport rutier2 5496551 8952 2935691 724
        pasageri2251913011
        mărfuri2 4815391 9412 2284841 743
        altele45110-655281-30
    Transport feroviar6675-86772-4
        pasageri000000
        mărfuri6368-466670
        altele06-505-5
    Transport pe canale navigabile interne411822402514
        pasageri000000
        mărfuri981516-7
        altele311122321022
    Servicii de transport prin conducte3103118180
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri450550
    Alte servicii auxiliare de transport5346757542
    Servicii poştale şi de curierat46480695215
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 0421 944-9015341 195-660
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2193218814522126
    Servicii de construcţii în străinătate2001218813611125
    Servicii de construcţii în România1920-1910-2
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII31119-864280-38
7. SERVICII FINANCIARE11976421396575
    Servicii financiare directe9773231185859
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)2251823716
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE36324-28956260-206
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE2 1119561 1552 4751 0531 420
    Servicii de telecomunicaţii3432509330822483
    Servicii informatice1 5356279091 8747471 129
    Servicii informaţionale2348015529282210
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI2 1921 9562362 2921 742553
    Servicii de cercetare-dezvoltare114435-32116810859
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială9895624311 019578441
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice677358318688365322
            Servicii juridice612240622042
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală11950691425390
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice498288210484290190
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice312201112332212119
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 0879601291 1081 05751
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice526264261544274270
            Servicii de arhitectură522000
            Servicii de inginerie2756620727953226
            Servicii ştiinţifice şi tehnice2461955226421943
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier4358-15802553
        Leasing operaţional26101-752493-71
        Servicii comerciale168111561231185
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte326426-100338544-204
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE3041-112731-3
    Servicii audio-vizuale611-5010-10
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale2529-626206
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1134-211681-66

*) Date revizuite
**) Date provizorii