Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentul nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR.

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Structura pe debitori şi creditori

T1/2022T2/2022T3/2022T4/2022mar. 2023
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung97 041,093 573,294 429,897 721,8 107 274,3
      Datorie publică directă58 006,553 920,053 979,756 578,1 66 415,9
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)12 996,413 321,912 977,113 996,0 13 604,2
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)12,512,212,412,0 10,8
           - Emisiuni de obligaţiuni44 908,040 484,340 892,742 477,7 52 710,8
           - Bănci private15,915,314,413,6 13,2
           - Altele73,786,483,178,8 76,8
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată124,2107,297,591,6 86,6
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)67,761,854,348,4 46,0
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)56,545,443,243,2 40,6
      Datorie privată (negarantată public)35 075,535 654,036 221,937 156,0 36 837,7
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 015,92 023,12 138,02 327,5 2 262,1
           - Investiţii de portofoliu1 755,11 884,02 199,12 711,2 2 965,4
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)31 304,631 746,931 884,832 117,2 31 610,2
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor449,0423,4571,1492,8 569,8
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI3 385,83 468,43 559,63 403,4 3 364,3
Datorie externă pe termen scurt38 959,442 938,444 241,146 839,1 47 448,6

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T1/2022T2/2022T3/2022T4/2022mar. 2023
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:5 955,210 572,015 142,119 914,6 4 583,3
      - publică directă2 346,93 047,33 920,15 528,4 1 304,8
      - public garantată11,329,440,446,6 6,0
      - privată (negarantată public)3 531,27 366,111 024,114 025,8 3 157,8
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor65,2126,5147,4287,3 90,1
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI0,62,810,226,4 24,6
Serviciul datoriei pe termen scurt12 614,824 449,336 171,150 551,3 14 377,2

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.