Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentul nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR.

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Structura pe debitori şi creditori

T1/2022T2/2022T3/2022T4/2022ian. 2023
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung96 935,493 480,194 266,997 685,2 104 695,9
      Datorie publică directă58 006,853 920,353 978,056 573,4 63 959,3
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)12 997,813 323,312 976,513 991,7 14 006,7
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)12,512,212,412,0 10,8
           - Emisiuni de obligaţiuni44 908,040 484,340 892,742 477,7 49 888,1
           - Bănci private15,915,314,413,6 13,9
           - Altele72,685,282,078,4 39,8
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată119,3102,092,091,6 91,6
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)67,761,854,348,4 48,4
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)51,640,237,743,2 43,3
      Datorie privată (negarantată public)34 974,535 569,936 070,336 927,2 36 742,5
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 014,52 021,82 154,92 373,8 2 315,4
           - Investiţii de portofoliu1 755,11 884,12 199,12 711,2 2 745,3
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)31 204,831 664,031 716,331 842,2 31 681,8
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor449,0419,4567,1689,7 513,8
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI3 385,83 468,43 559,63 403,4 3 388,7
Datorie externă pe termen scurt39 306,243 551,443 729,845 035,9 45 538,6

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T1/2022T2/2022T3/2022T4/2022ian. 2023
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:5 860,910 327,714 626,919 195,0 859,0
      - publică directă2 346,93 048,03 920,05 528,5 377,8
      - public garantată11,329,440,446,6 0,2
      - privată (negarantată public)3 434,57 116,210 509,613 262,0 453,9
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor67,5131,3146,6331,5 27,2
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI0,62,810,226,4 -
Serviciul datoriei pe termen scurt12 744,124 533,036 414,250 599,0 4 556,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.