Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T4/2019T1/2020T2/2020T3/2020dec. 2020
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung74 319,475 741,479 973,283 459,1 91 276,4
      Datorie publică directă39 192,140 764,445 180,249 148,8 57 172,1
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)7 492,47 878,68 016,68 068,8 11 004,2
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)15,215,314,414,4 13,4
           - Emisiuni de obligaţiuni31 609,632 793,436 930,341 012,4 46 079,6
           - Bănci private54,352,742,832,2 30,7
           - Altele20,724,5176,121,1 44,2
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată285,1270,9257,6237,2 219,6
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)144,2132,9126,8115,8 110,0
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)140,9138,0130,8121,4 109,5
      Datorie privată (negarantată public)33 209,333 104,733 039,432 850,1 32 599,6
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 267,82 284,62 234,42 197,5 2 100,6
           - Investiţii de portofoliu511,31 217,01 307,01 316,1 1 382,8
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)30 430,229 603,229 498,029 336,5 29 116,1
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor416,8375,3286,938,6 125,4
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 216,11 226,01 209,11 184,4 1 159,7
Datorie externă pe termen scurt35 463,533 710,133 724,134 493,6 34 176,2

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T4/2019T1/2020T2/2020T3/2020dec. 2020
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:17 441,84 334,98 175,412 211,4 15 078,1
      - publică directă4 032,5520,41 170,12 444,0 2 970,2
      - public garantată74,914,532,246,5 63,4
      - privată (negarantată public)12 114,33 725,26 719,09 185,6 11 476,1
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor1 207,472,4250,7531,7 564,5
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI12,72,43,43,6 3,9
Serviciul datoriei pe termen scurt49 143,213 295,830 038,540 990,3 56 020,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.